كلياتي در مورد كتابهاي سوم و پيش دانشگاهي رشته تجربي راجع به زمين شناسي
 

  

موارد دیگر (غیر از لفظ جلاله )


پنج سوره از قرآن مجید با ذکر «الحمد الله» آغاز شده اند.

 

این سوره ها عبارت است از :حمد /انعام/کهف/سبا/فاطر
آیه ی 154 سوره ی مبارکه ی آل عمران و آیه ی 29 سوره ی مبارکه ی فتح در بردارنده ی تمامی حروف الفبای زبان عربی هستند.
 ماه مبارک رمضان تنها ماه قمری است که در قران کریم ذکر شده است .

سوره ی مبارکه حمد تنها سوره ای است که به زبان حال بندگان خدا نازل شده است .
آیه ی ی78 سوره ی مبارکه ی اسراء تنها آیه ی است که در آن کلمه ی «قرآن» دو بار تکرار شده است .
 سوره ی مبارکه ی یوسف تنها سوره ای است که در بردارنده ی بیشترین تعداد حرف «تاء قسم» است .

در قرآن کریم مجموعا 9 عدد حرف «تاء قسم» به کاررفته است .
 حضرت مریم تنها زنی است که در قران مجید ملقب به «صدّیقه» شده است .
تنها نام دو فصل تابستان و زمستان در قرآن کریم وجود دارد .

23 سوره از قرآن کریم با قسم آغاز شده است .
آیه ی 9 سوره ی مبارکه ی شمس تنها آیه ای که بلافاصله پس از یازده قسم پیاپی واقع شده است .
آیه ی 23 سوره ی مبارکه ی نوح آیه ای است که در ان نام پنج بت وجود دارد .
 آیات 18 تا 24 سوره ی مبارکه ی مدثر تنها مورد در قرآن کریم است که در ان دوازده عدد فعل ماضی به شکل پیاپی قرار گرفته است .
آیه ی 18 سوره ی مبارکه ی آل عمران تنها آیه است که دارای دو ذکر «تهلیل» است .
کلمه ی «قرآن» 70 بار در قرآن مجید به کاررفته است .
 سوره ی مبارکه ی اسراء سوره ای است که دارای بیشترین تعداد کلمه ی «قرآن» است .
نام دو روز از روزهای هفته در قرآن کریم وجود دارد الف) جمعه /آدینه ب)سبت/شنبه .
عبارت قرآنی «کُلٌّ فی فَلَکٍ» و «رَبَّکَ فَکَبِّر» دو جمله ای هستند که اگر از آخر به اول خوانده شوند تغییری در لفظ و معنی آنها حاصل نمی شود.
 سوره ی مبارکه ی اسراء تنها سوره ایت است که با مصدر آغاز شده است .
 سوره ی مبارکه ی قریش تنها سوره ای است که تعلیل (بیان علت) آغاز شده است .
 سوره ی مبارکه ی الرحمن تنها سوره ای است که یکی از آیاتش 31 بار در آن تکرار شده است .
 آیه ی اول سوره ی مبارکه ی اسراء تنها آیه ای است که در ان دو بار واژه ی مسجد به کاررفته است .
شش سوره ی مبارکه ی انسان /نبا/غاشیه/شرح/فیل/ماعون/سوره هایی هستند که با استفهام (پرشس) آغاز شده اند.
 آیه ی 145 سوره ی مبارکه ی بقره تنها آیه ای است که در آن،سه بارکلمه ی «قبله» به کاررفته است .
آیه 3 سوره ی توبه تنها آیه ای است که درآن، واژه ی «اذان» به کار رفته است .
 آیه ی 57 سوره ی مبارکه ی یونس تنها آیه ای است که در ان چهار لقب از القاب و اوصاف قرآن گرد آمده است .
 سوره ی مبارکه ی آل عمران تنها سوره ای است که دارای بیشترین تعداد آیات «تهلیل» است .
 آیه ی 79 سوره مبارکه ی بقره تنها آیه ای است که دارای بیشترین تعداد واژه ی «ویل» است .
سوره ی مبارکه ی مرسلات تنها سوره ای است که دارای بیشترین تعداد واژه ی «ویل» است .
 سوره ی مبارکه صافات تنها سوره ای است که دارای بیشترین تعداد واژه ی «سلام» است .

 

 

برگرفته ازکتاب دانستنیهای عمومی قرآن

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 5:55  توسط كريم نهتاني  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

 سوالات امتحان درس : علوم زمين 1       رشته : علوم تجربي     مدت امتحان : 75 دقيقه      تاريخ امتحان :  25/ 10 / 1389

 دوره ي پيش دانشگاهي                 دبيرستان  بصيرت شهرستان كلاله                نيمسال اول سال تحصيلي(90-1389)    

                                                                                                                                       ساعت شروع : 14

  ########################################################################################

الف- سئوالات چهار گزينه اي :                                                                                                                   (5/7نمره )

1-در شهر فرضي Aبا طول جغرافيايي  65درجه شرقي در ساعت 13 به وقت لندن ساعت چند مي باشد ؟

1- 8و40دقيقه                   2- 8و27دقيقه                  3- 17و20دقيقه                   4- 17و33دقيقه

2- جنس سنگهاي آتشفشانهاي سپري شكل چيست ؟

1- بازالت                        2- آندزيت                       3- ريوليت                           4- آذر آواري 

3- در تغيير فازي كه بين 400تا 670كيلومتري زير زمين  بر روي كانيها اتفاق مي افتد كدام يك از خواص كانيها بدون تغيير

مي ماند؟

1- تركيب شيميايي            2- ساختمان بلورين            3- خاصيت الا ستيكي              4- چگالي

4- كدام يك در ميزان ناهنجاري گرانشي بي تاثير است ؟

1- طول جغرافيايي          2- شكل زمين                    3- چگالي سنگهاي پوسته         4- ارتفاع

5- جرم حجمي مواد تشكيل دهنده كره زمين  در كدام بخش بيشتر بوده وامواج زلزله در آن سرعت زيادتري مي يابد ؟

1- جبه زيرين               2- هسته داخلي                  3- ليتوسفر                           4- استنوسفر  

6- گندوانا شامل چه قسمتهايي از زمين مي شود ؟

1- امريكاي شمالي اروپا قطب شمال وژاپن                        2- امريكاي جنوبي افريقا قطب جنوب واستراليا

3-امريكاي جنوبي -  امريكاي شمالي-ژاپن والاسكا                     4-آسيا اروپا ژاپن واستراليا

7- كدام كاني به عنوان قطب نماي فسيل عمل مي كند ؟ودر كدام سنگ فراوان است ؟

1- دولوميت گرانيت           2- مانيتيت بازالت               3- هاليت ديوريت           4- انيدريت پريدوتيت

8-  از نظر مقايسه اي قدرت تخريبي كدام يك از امواج زلزله از بقيه بيشتر است ؟

1- ثانويه                         2- طولي                              3- سطحي                         4- اوليه

9- هنگام وقوع زمين لرزه چه بخشهايي از دستگاه لرزه نگار ثابتند واز حركت زمين تبعيت نمي كنند ؟

1- بدنه                          2- استوانه دوار                     3- وزنه                             4- رشته نگهدارنده

10- اندازه گيري شدت گرانش در منطقه اي ناهنجاري مثبت نشان مي دهند احتمال يافتن كدام ماده معدني در اين منطقه

بيشتر است ؟

1- هاليت                      2- كلسيت                             3- آب                                4- باريت

11- در كشور ما در ظهر شرعي روز اول تير سايه ميله اي عمود بر زمين به چه سمتي است ؟

1- جنوب                    2- شمال                               3- غرب                             4- در آن زمان سايه ندارد

12- تفرا چيست ؟

1- ذرات جامد بين 4 تا 32ميليمتر                                      2- ذرات جامد بيشتر از 32ميليمتر

3- ذرات جامد كمتر از 4ميليمتر                                         4- كل ذرات جامد آتشفشاني

13- شكل روبرو چه نوع چيني را نشان مي دهد ؟

 1 - تك شيب             2- تاقديس              3- ناوديس               4- مركب

 

 

 

 

 

 

14- زاويه بين كدام سطح با سطح لايه را مقدار شيب لايه گويند ؟

1- افق                       2- زمين                        3- شكستگي                           4-محوري  

15- در مورد گدازه هاي اسيدي كدام گزينه درست است ؟       

       1- گرانروي كم               2- سيليس كم               3 - سرعت حركت زياد              4- گرانروي زياد                           

 

 

####################################################################################‌#

ب- سئوالات كوتاه جواب ‘ كامل كردني و تشريحي :

1- تركيب شيميايي متوسط پوسته قاره اي مشابه تركيب .............است .                                                             (25/.)

2- منظور از حالت فومرولي در يك آتشفشان چيست ؟                                                                                                   (25/.)

3- حركت وضعي زمين را چگونه مي توان ثابت كرد ؟توضيح دهيد .                                                                       (75/.)

4- يك ويژگي كيمبرليت و يك ويژگي افيو ليت  را بنويسيد .                                                                                           (5/.)

5- ميدان مغناطيسي زمين حاصل چيست ؟توضيح دهيد .                                                                                                (75/.)

6- دو دليل بياوريد كه" فرضيه گسترش بستر اقيانوسها "را تاييد كند ؟                                                                                 (1)

7- هر يك از موارد زير چگونه بوجود آمده اند؟                                                                                                                 (5/.)

        1- رشته كوه البرز                                                 2- ژاپن

8- كانون زلزله را تعريف كنيد . براين اساس زلزله ها به چند دسته تقسيم مي شوند ؟                                                  (75/.)

9- مركز سطحي يك زلزله را چگونه تعيين مي كنند ؟توضيح دهيد .                                                                          (75/.)

10- ويژگي هاي آتشفشان انفجاري را بنويسيد .                                                                                                 (5/.)            

11- واكنش سنگها در مقابل تنش به چه عواملي بستگي دارد ؟  (سه عامل )                                                             (75/.)

12- فرا ديواره فرو ديواره و سطح گسل را در گسل قائم نمايش دهيد .                                                              (75/.)

 

                                                                                                                                                          موفق باشيد .
#####################################################################################

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 5:54  توسط كريم نهتاني  | 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  سوالات امتحان درس : علوم زمين 1              رشته : علوم تجربي                    مدت امتحان : 75 دقيقه                                تاريخ امتحان :     / 10 / 1389

     دوره ي پيش دانشگاهي           دبيرستان  امام محمد باقر (ع) شهرستان كلاله         نيمسال اول سال تحصيلي(90-1389)          ساعت شروع :        صبح

 

  

1-   وقتي زمين به ستاره اي نز ديك مي شود ، رنگ و طول موج آ ن ستاره چه تغييري مي كند ؟

الف- رنگ آبي- طول موج بلند         ب- رنگ آبي – طول موج كوتاه

ج- رنگ قرمز – طول موج بلند           د- رنگ قر مز –طول موج كو تاه

 

2- كدام يك از عنا صر زير جزء سازندگان فر عي هسته خارجي مي با شد ؟

الف- كلسيم          ب- اكسيژن     ج-آهن        د- آلو مينيوم

 

3- براي ايجاد ميدان مغناطيسي زمين كدام گزينه دخالت ندارد؟

   الف- ميدان مغناطيسي خورشيد       ب- جريان هاي كنوكسيوني گوشته

    ج- حركت وضعي زمين                     د- حركت انتقا لي زمين

 

4- در كدام يك از زمانهاي زير بلند ترين سايه از اجسام قا ئم در مدار راس السرطان ايجاد مي شود ؟

الف- اول تير            ب- اول دي       ج- اول فروردين         د- اول پاييز

 

5-چرا نمي توان گفت كه مواد در استنوسفر صددر صد مايع اند؟

الف-عبور امواج طولي                                                ب- تغيير در تر كيب شيميايي مواد

ج- عبور امواج  عرضي                                                د- كاهش سرعت امواج طولي

 

6-وزن يك شخص در كدام يك از موارد زير نسبت به بقيه كمتر است ؟

الف – فلات قاره       ب- قله ي اورست        ج- دشت           د- قطبين

 

7- كدام يك از كا نيها ي زير ناهنجاري گرانشي مثبت ايجاد مي كند ؟

الف- ا سفا لريت            ب-كلسيت          ج-  ژيپس            د- هاليت

 

8- كدام يك جزء كار برد هاي قطب نما هاي فسيل نيست؟

الف- تعيين طول جغرافيايي                ب- تعيين عرض جغرافيايي

ج- تعيين زاويه ي ميل مغناطيسي      د- تعيين محل قطبين مغناطيسي

 

9- در كدام يك از گزينه هاي زير زلزله بيشتر رخ مي دهد؟

الف- درياي سرخ                       ب- شرق آفريقا                        ج- گودال الئوشين                     د- كيلوآ

 

 

10- نوع پديده زمين شناسي در كدام گزينه مشابه هم است ؟

الف- كينا –مونالوآ                    ب- جزيره ايسلند-جزاير هاوايي

ج- كائوآيي- درياي سرخ                 د- اقيانوس اطلس –آپالاش

 

11- حركت موج لاو شبيه كدام بك از موارد زير است؟

الف – امواج عرضي                         ب- امواج دريا                       ج- امواج طولي                             د- امواج ريلي

 

12- براي تعيين كدام يك از موارد زير بايستي از داده هاي حاصل از سه ايستگاه لرزه نگاري استفاده نمود؟

الف- دامنه امواج                      ب- زمان وقوع زلزله             ج- مر كز سطحي زلزله                  د- دوره تناوب امواج

 

13- از روي نحوه ي پراكندگي كانون هاي زلزله در درون زمين در مرزها ي همگرا  ،كدام يك از موارد زير را   مي توان معين  نمود؟

الف- محل ذوب بخشي          ب- محل نقطه داغ       ج- مسير فرورانش       د- محل تشكيل سنگهاي آذرين بيروني

 

14- مهمترين خطري كه پس از وقوع زلزله جان افراد سالم را تهديد مي كند كدام است؟

الف- بيماري هاي عفوني          ب- آلودگي آبهاي زير زميني             ج- آتش سوزي                    د- پس لرزه

 

15- مهمترين كمك فرايند هاي آتشفشاني كدام است؟

الف- توليد جزاير                  ب- توليد خاك مر غوب كشاورزي

ج- توليد كانسار                  د- باز كر دن پنجره اي به درون زمين

16- كائوآيي از نظر جغرافيايي جزء كدام گروه است؟

الف- مرزهاي همگرا                    ب- وسط قاره                                 ج- حاشيه ي ورقه                     د- مرزهاي واگرا

17- كدام يك از آتشفشانهاي زير در مرحله ي فومرولي است؟

الف- سبلان                            ب- تفتان                                               ج- كيلوا                              د- تامبورا

 

18-كدام يك از گزينه هاي زير از نظر نوع ساخت با بقيه متفاوت است؟

الف- درز                              ب- چين                                              ج-  گسل                               د- سيل

 

19- به زاويه اي كه بين سطح افق وسطح گسل ايجاد مي شود چه مي گو ييم؟

الف- شيب لايه                         ب- امتداد لايه                                    ج- امتداد گسل                        د- شيب گسل

 

20- براي ايجاد هورست منطقه بايستي تحت تاثير چه نوع تنشي قرار گيردوچه نوع گسلي ايجاد شود ؟

الف- برشي-امتداد لغز                ب- كششي – عادي                    ج- فشاري-معكوس            د- فشاري –رورانده

 

 

 

 

21- در يك عبارت كوتاه به هر يك از موارد زير پاسخ دهيد؟   2 نمره     

الف- چرخش ستارگان به دور ستاره ي قطبي در اثبات كدام يك از حركات زمين به ما كمك مي كند؟

ب- علت ايجاد منطقه سايه موج  p  چيست؟                                                                                                       

ج- با استفاده از كدام يك از دلايل وگنر مي توان حداكثر سن اتصال قاره ها را معين نمود؟

  د- اگر بزرگي زمين لرزه اي 2 واحد بيشتر شود ، دامنه امواج زلزله چند برابر مي شود ؟

م- كدام تركيب تا حد زيادي تعيين كننده  ميزان گرانروي ماده ي مذاب مي با شد ؟

ن-يك مثال براي وا كنش خميري سنگ ها عنوان كنيد؟

و- مسير نوسا نات آونگ فو كو در قطبين چگونه است؟

ي- شدت گرانش با كدام عامل نسبت مستقيم دارد؟

 

22-هر يك از گزينه ها ي  عنوان شده با كدام يك از شماره ها مي تواند مرتبط باشد ؟ شماره ي مورد نظر را درداخل پرانتز يادداشت  كنيد؟                                                                                                                     75/0

1- ميانبار ها              2- كائوآيي          3-تفرا                       4- حلقه آتشين           5- گانگا مو پتريس

 

الف- مخروط بر خي آتشفشانهااز برش آتشفشاني ساخته شده است (                                          )

ب- كمربند اقيانوس آ رام (                                     )

ج- به كمك برخي سنگها مي توان تركيب شيميايي ليتوسفر را معين نمود (                                 )

 

23- در شهر  A  سا عت 10 صبح ودر لندن ساعت 4 بامداد است شهر A روي كدام نصف النهار واقع است؟              1

 

24- الف: انفصال گوتنبرگ در كجا قرار دا رد ؟                   2

    ب: امواج لرزه اي در اين مرز از نظر سرعت چه تغييري مي كنند ؟

 

25- دليل ايجاد هر يك از پديده ها ي زير را معين كنيد؟           2

الف: قوس جزاير:                                   ب: كيلوا :

ج: كليمانجارو:                                     د: اورال :

26- اگر شهر تهران مركز سطحي زلزله با شد  بز ر گي و شدت  را در دو شهر سمنان و مشهد باهم مقايسه كنيد ؟       75/0

 

27- فعاليت كدام آتشفشانها از نظر حرارتي شديدو مداوم بوده ؟ يك مثال بزنيد .                                                     5/0

28- لايه اي با اين مشخصات را ترسيم كنيد؟                     5/0

                                                                                       90sw وN 30 E

 

29- گسل رانده را با رسم شكل نشان دهيد .                    5/0

 

                                                                                                                              موفق باشيد                                                                                                                                                                                                                                            
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 5:52  توسط كريم نهتاني  | 

 

باسمه تعالي

نام درس :زمين شناسي                كلاس : سوم تجربي          مدت : 75 دقيقه تاريخ : 16/10/1389         ساعت شروع: 10 صبح                                                         

                                                    دبيرستان شبانه روزي دخترانه آل ياسين  شهرستان كلاله                         نيمسال اول                                                 نام ونام خانوادگي:                                                                                                               سال تحصيلي 90-89

 

1 - فلات قاره وسراشيب قاره را رويهم .............مي گويند .  (25/.)                                                           صفحه ي اول

 

2- خطي كه هواي گرم جانشين هواي سرد مي شود .................وخطي كه هواي سرد جانشين هواي  گرم مي شود ...........نام دارد .(5/.)

 

3-در گودال ماريا نا با عمق 11000 متر فشار چند است؟  ؟  (5/.)

 

4- عوامل مؤثر بر رواناب را بيان كنيد ؟   (5/.)

 

5- تفاوت الماس و گرافيت را مشخص نماييد ؟ (5/.)

 

6- انواع مدل را با مثال نام ببريد؟ (75/.)                                                                     

 

7- كاربرد علم زمين شناسي در زمينه هاي زير را بنويسيد . (براي هر مورد يك كاربرد )    (75/.)

الف- كشاورزي                       ب- صنعت                          ج- تامين

 

8- در باره اتمسفر به سئوالات زير پاسخ دهيد :  (1)

الف- گاز غير فعال هوا چه نام دارد .                               ب- ابرها معمولا در اين لايه متمركزند .

ج- لايه ازن در اين لايه قرار دارد .                                د- اين لايه قادر است امواج راديويي را با طول موج معيني منعكس كند .

 

9- چرا شكل ميدان مغناطيسي زمين نا متقارن است ؟نقش ماگنتوسفر زمين چيست ؟  (1)

 

10- وارونگي دمايي چيست ؟چرا در اثر اين پديده آلودگي هوا افزايش مي يابد ؟   (1)

 

11- براي تشكيل ابر چه شرايطي لازم است ؟(2مورد ) ابر كومولونيمبوس چه ويژگي هايي دارد ؟    (1)

 

12- كائولن چگونه تشكيل مي شود ؟ معادله مربوطه را بنويسيد؟   (1)

 

13- دو علت گرم شدن كره زمين را در قرن اخير بنويسيد .  (1)

 

14-ژيپس و كرندوم را معرفي كنييد؟  (1)

 

15- رخ را در باريت و موسكويت مشخص كنيد؟  (1)

 

16- در تنگه جبل الطارق چه نوع جريان دريايي وجود دارد ؟توضيح دهيد .   (1)

 

17-( آبدهي يا دبي) را تعريف كنيد ودو عامل موثر بر آنرا نام ببريد .   (1)

 

18- موارد  استفاده تالك وپيريت را بنويسيد؟  (1)

 

19- هر يك از در ياچه هاي( مازندران تار سبلان بايكال) چگونه بوجود آمده اند ؟  (1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ( صفحه ي دوم)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 - سطح پيزومتريك را تعريف كنيد . در چاه هاي آرتزين اين سطح كجا قرار دارد ؟  (1)

 

21-دشت مغاكي چيست ؟دره هاي زير دريايي در سطح فلات قاره وسراشيب قاره چگونه بوجود آمده اند ؟ (1)

 

22- ارتوكلاز چه ويژگي هايي دارد؟  (75/.)

 

23- اگر در دماي 20درجه رطوبت نسبي هوا  80درصد ورطوبت مطلق هوا در همين دما  18گرم در متر مكعب باشد . رطوبت لازم براي اشباع هوا در اين دما چقدر خواهد بود ؟ واين هوا چند گرم بخار آب نياز دارد تا به حالت اشباع برسد ؟ (75/.)

 

24- سه عامل موثر بر موقعيت سطح ايستابي در نقاط مختلف را نام ببريد .  (75/.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                  موفق باشيد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 5:50  توسط كريم نهتاني  | 

بنام هستي بخش

سوالات امتحان نهایی مربوط به فصل 8 ( سنگهای دگرگونی) درس زمین شناسی سال سوم تجربی

1-      الف) یکی از مهمترین نقشهای آب یا سیالات را در عمل دگرگونی توضیح دهید.    

ب) چگونه می توان « سنگ لوح» را از« فیلیت» تشخیص داد ؟     

2- طی عمل دگرگونی اندازه دانه های سنگ یا کانی، ممکن است دستخوش چه تغییراتی شوند؟     

3- الف) مقدار آب موجود در ساختار سنگهای حاصل از دگرگونی مجاورتی بیانگر چه اطلاعاتی است ؟

ب) سنگهای دگرگون شده معمولا محکم و بادوامند ، دلیل این امر چیست؟ ( ذکر دو مورد کافی است )     

4- « میکاشیست » از دگرگونی چه سنگی به وجود آمده است و سه کانی فراوان موجود در این سنگ را ، نام ببرید.     

5- هر یک از موارد زیر در کدام نوع از اقسام دگرگونی تشکیل می گردد ؟

الف) سرپانتین                        الف) هاله دگرگونی  

6- در مورد سنگهای دگرگونی  به سوالات زیر پاسخ دهید :  

الف) سنگ گنایس دارای جهت یافتگی است یا فاقد جهت یافتگی ؟

ب) فیلیت حاصل دگرگونی کدام سنگ می باشد ؟

ج) از دو کانی کلریت وسیلیمانیت ، کدام یک درجه ی دگرگونی بالاتری را نشان می دهد ؟

د) مورد استفاده مرمر چیست ؟ 

7- در مورد سنگهای دگرگونی به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) عامل موثر در دگرگونی دفنی ، فشار جهت دار است یا همه جانبه ؟

ب) هرچه سنگ به ماگما نزدیک تر باشد ، مقدار آب آن بیشتر است یا کمتر ؟

ج) مشاهده آثار لایه بندی و فسیلها ، در درجه پایین دگرگونی ممکن است یا درجه بالا ؟ 

د) سنگ هورنفلس ، دارای جهت یافتگی است یا فاقد جهت یافتگی ؟  

 

8- الف) سنگ فیلیت و شیست را از نظر درجه دگرگونی باهم مقایسه کنید.

ب) وجود لایه های سفید در سنگ گنایس ، به دلیل وجود کدام کانیها می باشد ؟ 

9- به سوالات زیر در مورد سنگهای دگرگونی پاسخ دهید :

الف) نام سنگ حاصل از دگرگونی شیلها در هاله دگرگونی ؟

ب) عامل دگرگون ساز در دگرگونی هیدروترمال ؟       ج) علت تنوع رنگ در سنگ مرمر ؟ 

د) کاربرد کانی کیانیت ؟  

10- الف) « انبساط سنگ » و « عوض شدن ترکیب کانیها » هر یک توسط کدام عامل دگرگون ساز به وجود می آید؟

ب) مورد مصرف کیانیت و سنگ حاصل از دگرگونی گرانیت ، را بنویسید .   

11- الف) هر یک از موارد زیر ، در کدام یک از اقسام دگرگونی دیده می شود ؟

1) به اصطلاح سنگ به جریان می افتد ؟   2) کانی الوین به سرپانتین تبدیل می شود؟  

ب) در رابطه ی زیر ، نام هر یک از کانیهایی را که زیر آنها خط کشیده شده است بنویسید :  

CaCo3  + SiO2  ------------- CaSiO3   +   Co2  

              12- الف) منظور از حد دگرگونی ، چیست ؟

        ب) دو منشا برای آب ها در دگرگونی هیدروترمال نام ببرید ؟        

13- الف) شیستوزیته و فولیاسیون را از نظر نوع کانیها ، با هم مقایسه کنید .

ب) از دگرگونی کدام سنگها ، هورنفلس به وجود می آید ؟  

14- علت هر یک از موارد زیر چیست ؟ الف) جلای براق در سنگ فیلیت     ب) رگه های موجود در سنگ مرمر  

15-  الف) حد دگرگونی ضعیف ، پایان دیاژنز است یا ابتدای ذوب ؟

ب) اصولا دگرگونی در درجات شدید ، بیشتر نتیجه افزایش دما است یا فشار ؟   

ج) هاله دگرگونی در اطراف دایک ها بزرگتر است یا باتولیتها ؟  

د) جهت یافتگی کانیهای ورقه ای ، شیستوزیته نامیده می شود یا فولیاسیون ؟    

 

16- الف) مرمر و فیلیت هریک به ترتیب از دگرگونی کدام سنگها به وجود می آیند ؟ 

ب) چرا در ساختن چینی شمع خودروها ، از کانی کیانیت استفاده می شود ؟    

 

17- هر یک از موارد زیر ، بر اثر کدام عامل دگرگون ساز در سنگ ، بوجود می آید ؟ 

الف) انبساط           ب) چین خوردگی      ج) عوض شدن ترکیب کانیها     د) متراکم شدن  

 

18- فولیاسیون در سنگ دگرگونی را توضیح دهید ؟

 19- سنگهای دگرگونی گنایس ، فیلیت ، میکاشیست را به ترتیب افزایش درجه دگرگونی به جای حروف قرار دهید .      

A

B

C

     نمونه سوالات امتحان نهایی مربوط به فصل 7 سنگهای رسوبی کتاب زمین شناسی سوم تجربی

20- الف) سنگ آتشزنه فلینت چیست ؟

ب) اندازه دانه های رسوباتی که به محیط رسوبی برده می شوند تابع کدام عوامل هستند؟ (2مورد )

22- سنگ های آرکوز و گل سفید در کدام گروه از سنگهای رسوبی طبقه بندی می شوند و نوع دیاژنز در آنها چگونه است ؟

23- الف) فرایند تبلور دوباره از چه راههایی سبب دیاژنز می شود ؟

ب) منظور از جور شدگی در رسوبات چیست ؟

24- کوارتز آرنیت و ماسه سنگ آرکوز را از نظر گرد شدگی ذرات تشکیل دهنده آنها مقایسه کنید . (با دلیل )

ب) نحوه تشکیل چرت ( نوع شیمیایی ) را بنویسید.

25- درکدام یک از شکلهای زیر لایه ی کربن دار ، معرف آنتراسیت می باشد ؟ چرا ؟

26 الف) فراوانترین سنگ رسوبی در روی زمین چه نام دارد ؟

ب) هر یک از موارد زیر از نظر منشا جزء کدام دسته رسوبات به شمار می روند ؟

1) کربنات منیزیم                    2) رس                       3) صدف

 

27- الف) دو تفاوت اوپال وکوارتز را بنویسید.

ب) شکل دانه هایی که از خرد شدن سنگ ها بوجود می آیند ابتدا چگونه است ؟ شکل دانه ها پس از حمل و نقل چگونه می شود ؟

28- دو سنگ کنگلومرا و آرکوز را از نظر اندازه ذرات با هم مقایسه کنید .  

29- الف) دو کانی فراوان در سنگهای رسوبی را نام ببرید ؟

ب) معمولا در کدام سنگها تبلور دوباره رخ می دهد ؟

30- به سوالات زیر در مورد سنگهای رسوبی پاسخ دهید :

الف) سیمان پرتلند ، از چه موادی تشکیل شده است ؟

ب) دلیل وجود ذرات درشت و زاویه دار در سنگ برش چیست ؟

ج) چرا بیشتر نفت و گاز و آب های زیر زمینی در میان ماسه سنگ ها ذخیره شده است ؟

31- دو کانی کوارتز و کلسیت ، پس از طی مسافت طولانی در یک رودخانه هر یک با ذکر دلیل چه تغییر شکلی پیدا می کند ؟

32- الف) کوارتز آرنیت و ماسه سنگ آرکوز را از نظر جورشدگی ذرات تشکیل دهنده آنها ، با هم مقایسه کنید.

ب) اندازه ی دانه ها در برش وشیل به ترتیب ، چگونه است ؟

33- الف) چرا بافت در سنگهای رسوبی اهمیت ویژه ای دارد ؟

ب) سنگ آهک در آب های گرم، زودتر از آبهای سرد رسوب می کند . چرا ؟

34-  هر جمله ی زیر، معرف کدام سنگ رسوبی است :

الف) سنگ آواری دانه متوسط و دارای 30 درصد فلدسپات ؟

ب) سنگ آواری دانه درشت ، با گرد شدگی خوب ؟

ج) سنگ آهک حفره دار و شیری رنگ ؟           د) سنگ گچ بی آب ؟

35- الف) منشاء هر یک از رسوبات دریایی مقابل چیست ؟

1) قطعات صدف                                      2) ذرات شن

ب) علت رنگ سبز در شیل ها ، چیست ؟

36- الف) بیشتر نفت و گاز طبیعی جهان ، در میان ماسه سنگها ذخیره شده است . علت چیست ؟

ب) لیگنیت و زغال سنگ را از نظر درصد کربن با هم مقایسه کنید .  

37- الف) دو تفاوت اوپال و کوارتز را بنویسید .

ب) جور شدگی که از ویژگیهای بافتی مهم سنگهای رسوبی است ، نشان دهنده چیست ؟  

38- در مورد سنگ های رسوبی به پرسش های زیر پاسخ دهید :الف) دانه ریز ترین سنگ آواری چه نام دارد ؟

ب) با کاهش فشار آب، میزان رسوب کربنات کلسیم چه تغییری می کند؟

ج) علت رنگ قرمز ژیبس چیست ؟  

39- در مورد سنگ های رسوبی ، به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) فراوانترین سنگ رسوبی در سطح زمین چه نام دارد ؟

ب) دیاژنز در سنگ های دولومیتی به چه صورت انجام می شود ؟

ج) سنگ های رسوبی آواری بر چه اساسی طبقه بندی می شوند ؟

د) مقدار فلدسپات در کوارتز آرنیت بیشتر است یا آرکوز ؟                           

ب) درصد کربن را ، در لیگنیت و آنتراسیت با هم مقایسه کنید ؟

40- الف) دو ویژگی اوپال را ، بنویسید.

ب) چرا جورشدگی از ویژگی های بافتی مهم در سنگ رسوبی است ؟

41- در جدول زیر به جای حروف کلمات مناسب قرار دهید :

نام سنگ

نوع سنگ رسوبی

دیاژنز

اندازه دانه

گردشدگی

شیل

A

متراکم شدن

B

---------------

C

آواری

سیمانی شدن

درشت

خوب

سنگ آهک

شیمیایی

D

-------------

---------------

42- الف)  سه کانی فراوان رسوبی را ، نام ببرید .

ب) اگر شوری آب دریاچه ای به ده برابر حد طبیعی برسد ، کدام کانی ته نشین می شود ؟

43- الف) دو کاربرد برای ماسه سنگ ها ، بنویسید ؟

ب) چرا آب ساکن و گرم مناطق مردابی ، برای ایجاد بسیار مناسب است ؟

44- الف) تفاوت ها وشباهتهای سیلت سنگ و گلسنگ را بنویسید؟

ب) ماسه سنگی که بیشتر از 90% آن کوارتز باشد، سیمان اندکی دارد و ........................نامیده می شود.

45- الف) آرکوز ها و کوارتز آرنیت را از نقطه  نظرات زیر با یکدیگر مقایسه نمایید :

1) مقدار کوارتز     2) مقدار فلدسپات      3) جورشدگی دانه ها

ب) چرا آرکوزها مخصوص مناطق خشک هستند ؟

46- محل ونحوه تشکیل تراورتن را توضیح دهید ؟

47- الف) چرت، به چه سنگهایی گفته می شود ؟

ب) چرت آلی چیست ؟

48- الف) نوعی سنگ آهک که در آبهای سرد وعمیق از تجمع پوسته های آهکی روزن داران تشکیل میشود چه نام دارد ؟ ب) دو نمونه از سنگ های تبخیری را نام ببرید ؟

نمونه سوالات امتحان نهایی زمین شناسی سوم تجربی- فصل 6 سنگ های آذرین

49-  الف) « ذوب ناقص» را تعریف کنید .

ب) «سنگ های آذرین بازیک » دارای رنگ تیره اند ، علت این امر چیست ؟   

50-الف) در سری واکنشی بوون ، ترکیب شیمیایی پلاژیوکلازها با کاهش دما ، چه تغییری می کند؟

ب) نوع بافت در «سنگ پا» و « آبسدین » چیست ؟

ج) سنگ آتشزنه « فلینت» چیست ؟      

51- الف) برای تشکیل ماگما ، تمام کانیهای موجود در سنگ همزمان ذوب نمی شوند علت چیست ؟  

ب) رابطه بین « سرعت سرد شدن » و « تعداد مراکز تبلور » یک کانی را بنویسید .    

52- در سنگ های آذرین ( گرانیت- بازالت- گابرو- پریدوتیت – آندزیت ) کدام یک :  

الف) دارای درصد سیلیس بالاتری است ؟                                                  ب) در عمق و دمای بیشتری تشکیل می شود ؟

ج) دارای رنگ تیره و ریز بلور است ؟                              د) دارای ترکیب شیمیایی خنثی می باشد ؟  

53- سنگ آذرین درونی با کانی های فلدسپات پتاسیم دار ، مسکوویت و کوارتز در دست است :   

الف) نام سنگ چیست ؟

ب) درشت بلور است یا ریز بلور ؟

ج) رنگ ظاهری این سنگ تیره است یا روشن ؟

د) سنگ مذکور ، با توجه به سری واکنشی بوون در دمای پایین متبلور می شود یا بالا ؟  

54- الف) وسیعترین و بزرگترین توده آذرین عمقی چه نام دارد و چگونه به عمق آن پی می برند ؟

ب) بافت سنگ « آبسدین » و کاربرد « سنگ پا » را بنویسید ؟  

55- جدول زیر طبقه بندی سنگ ها ی آذرین را نشان می دهد ، به جای حروف ، کلمات مناسب قرار دهید .  

فوق بازی

C

خنثی

اسیدی

 

D

گابرو

B

گرانیت

درونی

--------

بازالت

آندزیت

A

بیرونی

  56- الف) وسیع ترین و بزرگ ترین توده آذرین عمقی چه نام دارد ؟ و چگونه به عمق آن پی می رند؟ ب) افزایش دو عامل « فشار» و «مقدار آب » هر یک چه تاثیری بر ذوب سنگ ها دارد ؟

 

57- الف ) بافت سنگ های آذرین « سنگ پا » و آبسدین » چگونه است ؟ 

ب) یک مورد کاربرد برای «فلدسپات ها » و « رگه های سیلیسی» به ترتیب بنویسید .  

58- الف ) چگونه باتولیت ها در سطح زمین ظاهر می شوند ؟ 

ب) نحوه ی تشکیل معدن مس سرچشمه را بنویسید .    

59- الف) هنگام ذوب یک ماده نظم ساختمان بلورین و چگالی آن به ترتیب چه تغییری می کند ؟

ب) نقش آب را در تشکیل ماگما توضیح دهید ؟

 60- در مورد سنگهای آذرین به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) بافت سنگ گرانیت چیست ؟

ب) رنگ بازالت تیره است یا روشن ؟

ج) معادل بیرونی گابرو را نام ببرید ؟

د) کاربرد سنگ پا را بنویسید ؟   

 

61- الف) سنگهای اطراف ساخت های آذرین را چه می نامند ؟

ب) ساخت های آذرین بر چه اساسی نامگذاری می شوند ؟

ج)منظور از ذوب ناقص چیست ؟  

62- الف) سنگ های اطراف ساخت های آذرین را چه می نامند ؟

ب) ساخت های آذرین بر چه اساسی نامگذاری می شوند ؟  

63- الف) نخستین کانی هایی که که از سرد شدن ماگما ی بازالتی حاصل می شود کدامند ؟

ب) نوع بافت را در هر یک از سنگ های « آبسدین » و « گابرو » به ترتیب بنویسید .  

64- علت هر یک از موارد زیر بنویسید .

الف) بلور سنگ های تشکیل دهنده ی باتولیت ها اغلب دانه درشت است .

ب) افزایش فشار مانع ذوب سنگ ها می شود .

65- هر یک از موارد زیر از اختصاصات سنگ پریدوتیت است یا ریولیت ؟

الف) درصد سیلیس بالا

ب) بافت درشت بلور     ج) رنگ تیره         د) آذرین بیرونی

66- به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) سیل ساخت آذرین توده ای است یا ورقه ای ؟

ب) سنگ پا سنگ آذرین درونی است یا بیرونی ؟

ج) کانی پیروکسن در پوسته زمین ذوب می شود یا گوشته ؟

د) در سنگ دیوریت تعداد مراکز تبلور کم می باشد یا زیاد ؟  

67- مورد مصرف گابروها چیست ؟ چرا ؟  

68- برای هر یک از جملات زیر نام یک سنگ آذرین را بنویسید .

الف ) ترکیب آن اسیدی و بافت آن درشت بلور .

ب) رنگ آن تیره و سرشار از الیوین .

ج) فاقد بلور وبه اصطلاح شیشه ای .

د) معادل بیرونی گابرو .

 

سوالات امتحان نهایی کتاب زمین شناسی سال سوم دبیرستان فصل 5 (کانیها )

بسمه تعالی 

69-کانی گوگرد چگونه تشکیل می شود ؟ 

70 - با توجه به ویژگیهای ذکر شده نام هر کانی را بنویسید:   

الف- به عنوان سنگ تزئینی از آن استفاده می شود ؟  

ب- از الیاف آن در تهیه پارچه نسوز استفاده می شود ؟

پ- نوعی کوارتز است وبه عنوان سنگ نیمه قیمتی کاربرد دارد ؟

ت- کانی غیر سیلیکاتی با چگالی بالا که در حفاری چاهای نفت وگاز کاربرد دارد ؟

ث- از آن در تهیه کودهای شیمیایی فسفر دار و اسید فسفریک استفاده می شود ؟  

71- هریک از کانیهای نام برده شده در ستون سمت راست به کدام دسته از سیلیکاتهای نام برده شده در سمت چپ تعلق دارد :  

1) اوژیت                                          الف) آمفیبول

2) هورنبلاند                                      ب)  پیروکسن ها

3) ارتوکلاز                                         ج)  فلدسپاتها 

4) گلوکوفان                                       د)  میکاها  

        

72- کلسیت و دولومیت را چگونه از هم تشخیص می دهند ؟    

73- با توجه به ویژگیهای ذکر شده نام هر کانی را بنویسید :

الف- فقط با پرتوهای X قابل تشخیص اند ؟

ب- درجه سختی 7 وسطح شکست ناصاف دارد ؟

ج- رنگ خاکه سیاه ودارای خاصیت مغناطیسی می باشد ؟

د- دارای خاصیت تورق ومقاوم در برابر گرماست ؟ 

74- از سیلیکاتهای روشن سه کانی را نام ببرید و مشخص کنید کدامیک از آنها در برابر هوازدگی مقاوم است ؟  

75- ساختمان سیلیکاتی هر یک از کانیهای زیر را بنویسید : 

الف- اوژیت           ب- هورنبلاند       پ- سرپانتین         ت- مسکویت

ث- الیوین               ج- تالک                چ- بریل  

 

 

 

76- الف) کانی الیوین تحت تاثیر محلولهای آبدار گرم به چه کانیهایی تبدیل می شود ؟

ب) گارنت از کانیهای سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟ یک مورد مصرف آن را بنویسید ؟  

77- علت هریک از موارد زیر چیست :

الف- به کانیهای غیر سیلیکاته ، کانیهای فرعی نیز می گویند .

ب- از آزبست در تهیه لباس ضد آتش استفاده می شود .  

78- به هریک از سوالات زیر پاسخ مناسب دهید :

الف- مهمترین نوع پیروکسن چیست ؟

 ب- انواع فلدسپاتها را نام ببرید ؟  

79- راه شناسایی هریک از کانیهای زیر چیست :

الف- تالک                                ب- میکا        پ- باریت                                  ت- کائولینیت  

80- هر یک از جملات زیر ویژگی کدام کانی است :

الف- چگالی آن زیاد وحدود 4.5 می باشد ؟

ب- تنها کانی دگرگونی است که منشاء زیستی دارد ؟

پ - رنگ آن سیاه ورنگ خاکه آن قهوه ای است ؟

ت- بهترین نوع این فسفات در حوالی نیشابور استخراج می شود ؟   

81- الف- سختی کانی چیست؟  ب- سختی کانی ها به چه عواملی بستگی دارد ؟  

82- انواع بلورها را از نظر اندازه نام ببرید ؟   ب- هریک چگونه قابل مشاهده اند ؟  

83-  الف- اندازه بلورها در کانیهای رسی ازچه نوعی است ؟   ب- چگونه آنها را باید تشخیص داد ؟  

84- از کدام خصوصیت بلورها برای شناسایی کانیها استفاده می شود ؟  

85- الف- مقیاس موس را تعریف کنید ؟  ب- در این مقیاس نرم ترین و سخترین کانی ها کدامند ودرجه سختی آنها چند است ؟  

86- درجه سختی کانی های زیر را در مقیاس موس بنویسید :

الف- کوارتز (       )   ب- تالک (      ) پ- فلوئوریت (      )    ت- ژیبس (    )     

ث- آپاتیت (      )    ج- ارتوز (       )      چ- توپاز (      )        ح-  کرندوم (      )  

خ- الماس (       )      د-  کلسیت (     )   

87- آیا شیشه یک کانی محسوب می شود ؟ چرا؟  

88- طرز تشکیل کانی های زیر را بنویسید :

الف- نمک                     ب- گچ                  پ-  گوگرد             ت- گرافیت 

 

   

89- فراوانی کانی ها در محیط  به چه عواملی بستگی دارد؟ ( 2 مورد )    

90- کانی هایی که محلول در آب هستند در مناطق بیابانی فراوانتر یافت می شوند یا در مناطق پر باران ؟ چرا ؟  

91  - از راههای مختلف شناسایی کانیها به 4 مورد اشاره کنید ؟ 

 92- در جدول زیر به جای حروف از کلمات مناسب استفاده کنید :   

نام کانی

رنگ

سطح شکست

ساختمان سیلیکاتی

مسکویت

سفید

A

ورقه ای

B

بنفش

ندارد

شبکه سه بعدی

الیوین

C

ندارد

D

 93- الف- شرایط تشکیل کانی گلوکوفان را بنویسید ؟  ب- این کانی جزء کدام گروه از سیلیکاتهاست ؟

94- کرندوم سرخ یا آبی چگونه بوجود می آید ؟  

95- الماس چگونه تشکیل می شود ؟  

96- وجود هر یک از کانیهای زیر چه نوع قضاوتی را در مورد تاریخچه محل پیدایش آن کانی بیان می دارد :الف- گلوکوفان                                   ب- نمک وگچ  

97- در معادن همیشه کدام هزینه را ابتدا برآورد می کنند ودر چه صورت کاراستخراج شروع می شود ؟

 98- اصطلاحات زیر را تعریف کنید :                                                   

  الف-  کانسار                           ب- کانسنگ  

99- چرا دانشمندان معتقدند وجود الیاف کانی آزبست در محیط زیست برای انسان خطرناک است ؟  

100 – الف- جلای «الیوین » ورنگ « آمتیست» را بنویسید ؟

ب- راه شناسایی « هالیت » از « سیلویت » چیست ؟

پ- چگالی نسبی «اوژیت» بیشتر است یا «گالن » ؟  

101-الف-  چگالی نسبی یک کانی به چه معناست ؟    ب- آن را چگونه بدست می آورند ؟  

102- اگر تارهای آزبست از هم باز و شکسته شوند چه خطری برای انسان دارند ؟  

104- با توجه به کانی های « آنتراسیت – دولومیت – در کوهی – هماتیت – سیلویت» به هریک از سوالات زیر یک پاسخ مناسب دهید :

الف- سطح شکست سه جهتی با زاویه غیر قائمه دارد ؟

ب- در دما وفشار زیاد به گرافیت تبدیل می شود ؟

پ- رنگ خاکه آن قهوه ای است ؟                ت- مزه آن تلخ است ؟  

105- الف- گچ بنایی چگونه تهیه می شود ؟   

ب- شرایط تشکیل کانی گلوکوفان از نظر گرما وفشار بنویسید ؟  

 

 

106- در جدول زیر به جای حروف از کلمات مناسب استفاده کنید :

نام کانی

جلا

سطح شکست

رنگ

پیریت

A

---------------

--------------

B

شیشه ای

ندارد

سبز زیتونی

مالاکیت

--------------

---------------

C

ارتوکلاز

--------------

D

--------------

 

107- الف- ساختمان سیلیکاتی « مسکویت » و « کانسنگ آلومینیوم »

چیست ؟   ب- از کانیهای فراوان رسوبی  دو مورد را نام ببرید ؟  

108- الف- ساختمان سیلیکاتی « بریل »  و« کانسنگ آهن » چیست ؟ 

ب-  از کانی های دگر گونی دو مورد را نام ببرید ؟   

109- هر یک از جملات زیر ویژگی کدام کانی است :          

الف- نوع قرمز این کانی را یاقوت گویند ؟  

ب- از مهمترین کانیهای سولفاتی است که بلورهایی به شکل قوطی کبریت دارد ؟   

110- سطح شکست «ارتوز» جلای « الیوین »  رنگ خاکه « مانیتیت »  ورنگ « آمتیست » را بنویسید؟  

111- کوچکترین واحد سازنده سیلیکاتها چه شکلی است ؟ واز چه عناصری تشکیل شده است ؟    

112-  رنگ الیوین وساختمان سیلیکاتی اوژیت چیست ؟ 

113- کانیهای قیمتی  چه خصوصیاتی دارند ؟ (4 مورد را بنویسید )    

114- کانیهای قیمتی در چه شرایط ویژه ای حاصل می آیند ؟ (2مورد)   

115- تفاوت ها وشباهتهای بلورهای کلسیت وهالیت را بنویسید ؟

116- فرمول شیمیایی کانیهای زیر را بنویسید؟  الف- کلسیت (                 )      ب-  دولومیت (           ) 

پ- کرندوم  (                            )       ت- انیدریت  (                       ) 

ث- ژیپس    (                           )        ج-  پیریت (                        )  

117- در هریک از مناطق زیر کدام کانی یافت  می شود : 

الف- بلورهای نسبتا درشت این کانی در سنگهای دگرگونی اطراف کوه الوند وجود دارد ؟ 

ب- در حوالی میانه، تاکستان ، کوشک نصرت قم این کانی وجود دارد ؟ 

پ- در معدن  سرب هفت پر کرمان یک لایه ی ضخیم و وسیع از این کانی  وجود دارد ؟ 

ت- کانسارهای مستقلی از این کانی در سمنان  وجاده چالوس وجود دارد ؟ 

ث- بلورهای درشت این کانی را می توان در پگماتیت های همدان واطراف جاده ملایر – بروجرد مشاهده كرد ؟  

ج-در حوالی نیشابور در میان سنگهای آتشفشانی استخراج می شود ؟ 

چ- بلورهای درشت این کانی در معدن آهن چغارت وجزیره هرمز یافت میشود؟  

118- الف- چرا برخی از کانی ها چگالی نسبی بیشتری دارند ؟ 

ب- کدامیک از کانی های «کوارتز» « مالاکیت»  «فیروزه» با استفاده از رنگ قابل تشخیص نیست ؟ چرا؟  

 119-  تقریبا تمام کانیها دارای شکل بلوری می باشند ، علت را توضیح دهید ؟  

120- میکای سیاه وسفید را از نظر ترکیب شیمیایی با هم مقایسه کنید ؟  

121-  برای هر یک از موارد زیر یک نمونه کانی نام ببرید :  

الف- کانیهایی که جلای فلزی دارند؟   ب- کانیهایی که خاصیت تورق دارند ؟  

ج- کانیهایی سخت تر از توپاز ؟              د- کانیهایی که در ترکیب خود عناصر سنگین دارند ؟ 

122-  برای هریک از کانیهای زیر یک کاربرد بنویسید :

الف- گرافیت           ب- هالیت           ج-  باریت            د- بوکسیت   

123.  مورد مصرف میکا- رنگ خاکه هماتیت – طرز تشخیص کائولینیت  ورنگ مالاکیت را مشخص کنید  

 124-   به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :  

الف- در ساختمان بنیان سیلیکاتها کدام یون می تواند جانشین Ca شود ؟    

ب- تالک از دگرسانی کدام کانی حاصل می شود ؟   

ج- کدام کانی بیش از تمام سولفیدهای فلزی در پوسته زمین یافت می شود ؟   

 

 

125- کانی کلسیت زیر چکش به صورت قطعات متوازی السطوح کوچک درمی آید این امر نشان دهنده چیست ؟    

126-کانیهای قیمتی ونیمه قیمتی به دلیل داشتن کدام ویژگی ها دارای ارزش هستند ؟      

127- الف- گروناها بیشتر در کدام دسته از سنگهای دگرگون شده  دیده می شوند؟  

ب- ساختارهای الماس دار چه نام دارند ؟  

ج- رنگ یک کانی به چه چیزی ارتباط دارد ؟    

128- آیا مروارید یک کانی محسوب می شود ؟ چرا ؟     

129- جلای پیریت – درجه سختی کوارتز – سطح شکست فلدسپات -   رنگ  خاکه مانیتیت را بنویسید ؟  

130- برای هریک از موارد زیر یک نمونه کانی نام ببرید :  

الف-  به زبان می چسبد ؟                 ب- مزه تلخ دارد ؟   

ج- سخت تر از کرندوم است ؟            د- خاصیت مغناطیسی دارد ؟     

131- گارنت از کانیهای سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟ یک مورد مصرف آن را بنویسید ؟     

132- به هریک از سوالات زیر پاسخ مناسب دهید :   

الف- مهمترین نوع پیروکسن ؟   

ب- انواع فلدسپاتها  ؟ 

ج- ساختمان سیلیکاتی بریل ؟     

133- الف – راه شناسایی هالیت از سیلویت چیست ؟   

ب- چگالی نسبی اوژیت بیشتر است یا گالن ؟    

134-  هر یک از جملات زیر ویژگی کدام کانی است ؟  

الف- چگالی نسبی آن زیاد وحدود 5/4  می باشد . 

ب- تنها کانی دگرگونی است که منشاء زیستی دارد . 

ج- رنگ آن سیاه ورنگ خاکه آن قهوه ای است . 

د- بهترین نوع این فسفات در حوالی نیشابور استخراج می شود .  

135-  هریک از کانیهای سیلیکاتی زیر جزء کدام گروه ( ماگمایی- رسوبی - دگرگونی ) می باشند ؟    

الف- زمرد              ب- کائولن        ج- در کوهی     د- گارنت    

136- الف- دو مورد استفاده برای آزبست را بنویسید ؟    

ب- کانی گلوکوفان در چه شرایط دما وفشاری تشکیل می شود ؟      

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 18:46  توسط كريم نهتاني  | 

                                              بسم الله الرحمن الرحيم 

  به مطالب و سؤالات تهيه شده در باره ي زمين شناسي سوم تجربي توجه نماييد باشد كه كمكي اندك در آمادگي هر چه بيشتر شما در امتحانات گردد.( كريم نهتاني دبير زمين شناسي شهرستان كلاله).

۳۶۲-لايه هاي هوا بر اساس تركيب شيميايي به دو دسته تقسيم مي شوند ، آن ها را نام ببريد. 

363- الف – چرا در شب امواج راديويي راه بيشتري را در فضا طي مي كند؟ 

ب- حداكثر و حداقل دماي هوا در چه زمان هايي از شبانه روز مي باشد؟ 

364- اگر رطوبت مطلق هوايي در دماي 40 درجه ي سانتي گراد ، 30 گرم در هر متر مكعب و مقدار رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در آن دما ، 60 گرم در متر مكعب باشد .رطوبت نسبي هوا را حساب كنيد. 365- مقدار آب موجود در اتمسفر نسبت به ساير اجزاي آبكره ،اندك است علت چيست؟

366- در تابستان جهت وزش بادها از اقيانوس به سمت قاره است علت چيست؟ 

367- معمولا دماسنج تر ، دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك نشان مي دهد .علت اين امر چيست؟ 

368- چه ارتباطي بين دماي هوا و ارتفاع وجود دارد؟ 

369- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. 

الف- گاز غير فعال هوا، چه نام دارد؟ 

ب- بخار آب در هوا ،چه نقشي دارد؟ 

ج- يونوسفر و ماگنتوسفر را براساس كدام ويژگي اتمسفر تقسيم بندي مي كنند؟

 د- در تقسيم بندي بر اساس تغييرات دما ،ابرها معمولا در كدام لايه ي هوامتمركز هستند؟

 

 370- چه رابطه اي بين دماي هوا  و عرض جغرافيايي وجود دارد ؟

 371- دو علت گرم شدن دماي هواي كره ي زمين ،رادر طول قرن اخير بنويسيد.

372- دو ويژگي ابر آلتواستراتوس را بنويسيد.

373-در لايه ي مزوسفر با افزايش ارتفاع ، دماي هوا چه تغييري مي كند؟چرا؟ 

374- اهميت ماگنتوسفر را بنويسيد.-اصطلاح جبهه ي گرم را تعريف كنيد. 

375- سرعت وزش باد را به كمك كدام دستگاه مشخص مي كنند؟ 

376- در مكاني در دماي 16 درجه سانتي گراد ، رطوبت مطلق هوا 16 گرم در متر مكعب و 

 رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در همان دما 32 گرم در متر مكعب است. رطوبت نسبي را محاسبه كنيد.

 

377- با توجه به شكل كتاب لايه هاي تشكيل دهنده ي هتروسفر را بنويسيد. 

378- وزش نسيم را از دريا به خشكي در روز ، توضيح دهيد. 

379- پديده "مه دود شيميايي " در چه شرايط آب و هوايي تشكيل مي شود؟

380- اولين و آخرين لايه هاي هوا در هتروسفر ، باافزايش ارتفاع چه نام دارند؟ 

381- دوعامل موثر در پايين آمدن دماي هوا را بنويسيد. 

382 – "تغييرات دماي ساليانه " در كداميك از دو شهر كرمان وبندر عباس بيشتر است؟ 

علت اين امر چيست؟ 

383- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. 

الف- گاز غير فعال هوا چه نام دارد؟ 

ب- چرادومين لايه ي هوا از نظر دمايي ، استراتوسفر نام گذاري شده است؟

 ج – يونوسفر و ماگنتوسفر را بر اساس كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟

 384- در روز هاي ابري، هوا حالت شرجي ودم كرده دارد، علت اين امر را توضيح دهيد. 

385 – مفهوم ابر سيرواستراتوس چيست؟ 

386 – در كدام يك از مناطق آب و هوايي (حاره – معتدله – قطبي): 

الف-فصل سرد وجود ندارد ؟     ب- ميانگين دماي ساليانه در آنها متوسط است.

 

387- دماي هوا در هر يك از لايه هاي ازنسفر و مزوسفربا افزايش ارتفاع چه تغييري مي كند؟

388- پديده ي وارونگي از نظر آلودگي شهر هايي مثل تهران بسيار اهميت دارد علت چيست؟

389- چه رابطه اي بين دماي هوا و قابليت جذب بخار آب وجود دارد؟ 

390- دماي ميانگين دو شهر دماوند و شهر ري را با ذكر دليل مقايسه كنيد. 

391 – به چه علت هواي گرم استوايي  از صعود به ارتفاعات قادر نيست در امتداد يك خط مستقيم به سوي قطب حركت كند و علت اينكه بادهاي آليزه را بادهاي تجاري نيز مي خوانندچيست؟

392-علت كم باران بودن عرض هاي جغرافيايي 25 درجه شمالي و 30 درجه جنوبي را توضيح دهيد.

393- معمولا وارونگي هوا چه زماني اتفاق مي افتد؟علت با اهميت بودن پديده ي وارونگي از نظر آلودگي هواي شهر هايي مانند تهران را توضيح دهيد.

 

سوالات فصل 3

394-الف - چه رابطه اي بين عمق آب و فشار آن وجود دارد؟ 

ب – فلا ت قاره و سراشيب قاره را از نظر مقدار شيب ، با هم مقايسه كنيد.

395- موج آب را تعريف كنيد. 

396- اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را از نظر شكل بستر با هم مقايسه كنيد.

396- اهميت جريان هاي عميق اقيانوسي را ، براي جانداران دريازي بنويسيد.

 397- توانايي نگهداري گازها را ، در آب هاي سرد و گرم با هم مقايسه كنيد.

398- هريك از موارد زير ، چه نوع جريا ن اقيانوسي مي باشند:

 الف- جريان لابرادور      ب- جريان تنگه ي جبل الطارق

399- منظور از حاشيه ي قاره چيست؟ 

400- چه رابطه اي بين فشار با عمق آب وجود دارد؟ 

401- امروزه عمق آب اقيانوس ها را چگونه اندازه گيري مي كنند؟

 402- در پشته هاي ميان اقيانوسي ، چه نوع فعاليت هايي مشاهده مي شود؟

 403- آب اقيانوس ها دي اكسيد كربن را بيشتر به چه صورتي در خود نگه مي دارد؟

 404- اگر در منطقه اي ، دريايي با شوري 35 گرم بر كيلو گرم وجود داشته باشد  و ميزان بارندگي در يك سال بيشتر از ميزان تبخير باشد ، شوري و چگالي آب دريا به ترتيب چه تغييري مي كند؟(با دليل)

 

405- اقيانوس ها نسبت به اتمسفر مقدار بيشتري دي اكسيد كربن دارند علت اين امر چيست؟

 406- كوه هاي دريايي چگونه تشكيل شده اند؟ 

407 – منحني هاي مربوط به تغييرات "شوري" و "دما" را در آب هاي سطحي اقيانوس اطلس در نظر گرفته، رابطه ي بين دو منحني را در عرض هاي 60 درجه تفسير كنيد. 

408- جريان هاي عميق دريايي را كه حاصل مخلوط شدن گل و لاي با آب درياست.معمولا در چه نقاطي مي توان يافت؟ 

409- الف – چگالي آب هاي سطحي اقيانوس ها در مناطق قطبي و استوايي چگونه است؟ 

ب- دشت مغاكي را تعريف كنيد. 

410- اگر درياي مديترانه از راه تنگه جبل الطارق با اقيانوس اطلس در ارتباط نبود چه پديده اي رخ مي داد؟ 

411- دانشمندان ژرفاي آب اقيانوس ها را چگونه اندازه گيري كردند؟

412- در پشته هاي ميان اقيانوسي چه نوع فعاليت هايي  مشاهده مي شود؟  

سوالات فصل 4   

413- الف – مقدار گياخاك چه تاثيري بر ميزان رواناب دارد؟     

ب-در شكل هاي زير ، كدام يك از رسوبات ، نفوذپذيري بيشتري دارد؟ چرا؟ 

 414- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زيرزميني بيشتر است يا رود ها؟چرا؟

 415- سطح ايستابي در استان گيلان در عمق كمتري است يا  در استان كرمان؟

 416- به منظور بهره برداري از آب هاي زير زميني ، حفر آب در زمين هاي آبرفتي مناسب تر است يا رسي ؟ چرا؟       

417- علت هر يك از موارد زير چيست؟ 

الف – خروج خود به خود آب ، ازدهانه ي چاه آرتزين        ب - تشكيل درياچه ي لاسم

418- علت هر يك ازموارد زير را توضيح دهيد :  

الف – وجود گياهان مقدار رواناب را كاهش مي دهد. 

ب- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زير زميني ، بيشتر از آب رودها است.

419 - اگر ميزان تخلخل يك سنگ 23 درصد و حجم فضاي خالي آن6/4 متر مكعب باشد حجم كل سنگ را حساب كنيد. 

420- درياچه ي سبلان چگونه بوجود آمده است؟ 

 

421 – در مقطع يك رودخانه ي مستقيم،بيشترين سرعت جريان آب،در كدام قسمتهاي آن مي باشد

422-تخلخل در رسوبات و سنگ ها،به كدام عوامل بستگي دارد؟(ذكر دو مورد كافي است)

 423- علت هر يك از موارد زير را بنويسيد: 

الف – آب از دهانه چاه آرتزين  ، خود بخود بيرون مي ريزد. 

ب- تشكيل درياچه ي ولشت 

424- پوشش گياهي در يك منطقه چه تاثيري برمقدار آبدهي رودخانه دارد؟

425- دو ويژگي آب سخت را بنويسيد. 

425-راه هاي گوناگون تشكيل درياچه رابنويسيد.(ذكر چهار مورد كافي است)

426- دو عامل موثر در بالا رفتن سطح ايستابي را بنويسيد. 

427- هر گاه مقدار "گياخاك" و "شيب بستر رود" افزايش يابد،هر كدام از اين عوامل چه تاثيري در سرعت آب رودخانه دارد؟ 

428- در منطقه اي ،يك لايه از سنگ هاي كربناتي در بين دو لايه ي رسي قرار دارد.در صورت ايجادآبخوان:

الف- آبخوان ايجاد شده چه نام دارد؟ 

ب- ويژگي هاي آب هاي موجود در اين آبخوان را بنويسيد. 

429-مفهوم كلي تخلخل سنگ چيست؟ 

430- آيا لزوما هر سنگ متخلخل داراي نفوذپذيري است؟علت راتوضيح دهيد.

431- در منطقه ي "تهويه" آب به صورت معلق فضاهاي خالي و خاك و سنگ ديده مي شود.علت اين امر چيست؟

432- درياچه ها از راه هاي گوناگون تشكيل مي شوند.دو نمونه از اين راه ها را بنويسيد.

 433- اگر سطح زمين داراي خاك متراكم باشد ، چه تاثيري بر ميزان رواناب دارد؟

434- مسير حركت آب هاي زير زميني به چه شكلي است؟ 

435- از تراكم يخ حبابدار ،كدام يخ حاصل مي شود؟ 

436- درياچه ي سبلان چگونه تشكيل مي شود؟ 

437- حفر چاه آب در كداميك از زمين هاي زير مناسب است؟علت را بنويسيد. 

الف – رسي             ب – آبرفتي 

 

438- چاه آرتزين را در چه نوع آبخواني حفر مي كنند؟ 

علت اينكه آب از دهانه اين گونه چاه ها خود بخود بيرون مي ريزدرا توضيح دهيد. 

439- آب سخت معمولا در چه سنگ هايي تشكيل مي شود؟ 

450- نفوذ پذيري سنگ ها به چه عواملي بستگي دارد؟

 

 

451-صحیح و غلط بودن جملات زیرا را مشخص کنید.

-          دانشهای بدست آمده ابطال پذیرند.

-          هرچه تخلخل بیشتر باشد ، نفوذ پذیری بیشتر است. 

452- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

        الف- تغییر در مدلها ، نشانه تغییر در  .................    ما در مورد جسم مورد نظر است.

       ب- جهت بادهای عمومی ،  بین مدارهای 30 و 60 درجه نیمکره شمالی از  ................................  به   ................................  است.

        ج-    ...........          ابر توده ای است ،  که گاهی ضخامتش به چندین کیلومتر می رسد.

453-   الف- هتروسفر و هوموسفر را براساس کدام ویژگی اتمسفر ،  تقسیم بندی می کنند؟

        ب- دمای کدام لایه اتمسفر  با افزایش ارتفاع کاهش می یابد؟(یک لایه)

       ج- در بالاترین قسمت تروپوسفر دما تقریباً چند درجه است؟

        د- دو خصوصیت لایه استراتوسفر را بیان کنید؟ 

454  -  "غلظت گازها "چگونه باعث کاهش دما ،   با افزایش ارتفاع در تروپسفر می شود؟

455-  الف -   چرا برای تشکیل  وارونگی دمایی  باید هوا آرام (بدون جریان باد) باشد؟

      ب -  چه زمان  وارونگی دمایی،  ازبین می رود ؟

456-  نسیم دریا به خشکی چگونه تشکیل می شود؟

457-    الف  - برای تشکیل  ابر چه شرایطی لازم است ؟

        ب -  ابر آلتو استرا توس  چه ویژگی دارد؟    

       ج -  برای بارندگی قابل توجه چه شرایطی برای ذرات بخار اب باید فراهم باشد؟ 

458-     الف -  در مه دود فتو شیمیا یی چه ماده ای بیشتر باعث آلودگی اتمسفر می شود؟

         ب-   آیا در شهرها با آلودگی کم نیز،  احتمال بارش  باران اسیدی وجود دارد؟ چرا؟

459- الف  - توده هوا چگونه به وجود می آید؟     ب- منظور از جبهه گرم چیست؟

 

 

460-   الف- اقلیم یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟

         ب - ویژگی منطقه حاره ای یا گرمسیری را بیان کنید؟ (دومورد)

          ج - ارتفاع محل چه تاثیری بر اقلیم یک منطقه دارد؟

461-        الف - چرا دی اکسید کربن در اب دریاها ، بیشتر ازمقدار ان در اتمسفر است؟

            ب - چرا اب های مناطق استوای  کمترین چگالی را نسبت به ابهای عرضهای دیگر دارد؟

462-   الف - یکی از دلایل وجود دره ها در زیر دریا را بنویسید؟

         ب - جریانهای تنگه جبل الطارق ازچه نوع جریانی است؟شکل انرا بکشید؟

         ج - مشخصات " فلات قاره " رابنویسید؟

463-    الف - گیاه خاک چه تاثیری بر مقدار رواناب یک منطقه دارد؟

            ب - با توجه به شکل مقابل "رسوبگذاری" و" فرسایش" درکدام قسمت از یک رود انجام میشود؟(روی شکل مشخص کنید)

            ج - سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

464-    الف - عامل حرکت ابهای زیر زمینی چیست؟

           ب - دو فرایند که در طی ان تخلخل ثانویه حاصل می شود را بیان کنید؟

            ج - مهمترین ویژگی لایه های ابدار کدام است؟

            د - سطح پیزومتریک چیست؟

465-  الف - چرا ابهای زیر زمینی درلایه های تبخیری ، عموماً قابل اشامیدن نیست؟

           ب - یک راه تشکیل " چشمه " را بنویسید.

466-    الف - دو اهمیت دریاچه ها را بنویسید؟

          ب - "دریاچه خزر" چگونه به وجود امده است؟

          ج - چه عواملی باعث میشود شوری یک دریاچه تغییرات زیادی نکند؟

467-   اگر در دمای 35 درجه  رطوبت نسبی 80 درصد باشد . رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟( رطوبت مطلق برای اشباع در 35 درجه ، 40 گرم بر متر مکعب است

فصل اول       (علم زمين شناسي ؛ موضوع روش )

468- شاخه هاي مختلف علوم تجربي را نام ببريد؟

469- در هر مورد علم زمين شناسي با كدام  شاخه علوم تجربي ارتباط دارد ؟

الف ) مطالعه تاريخچه حيات وتحولات آن                 ب ) مطالعه حركت سياره مريخ

470-  چه تفاوتي بين ديدن ومشاهده كردن وجود دارد ؟ 471- براي حل مسائل علمي بعد از مرحله مشاهده چرا بايد تحقيق و آزمايش كنيم ؟

 

 

472 - درفرايند اندازه گيري چه مواردي اهميت دارند ؟

473- درفرايند اندازه گيري چه مواردي مد نظر است ؟

474- هدف از تفسير كردن را بنويسيد .

475- تفسير كردن را تعريف كنيد .

476- چرا تفسير كردن دردانش زمين شناسي اهميت زيادي دارد ؟

477- دردانش زمين شناسي چه زماني اقدام به تفسير كرده ايم ؟

478- فرضيه سازي ( فرضيه ) را تعريف كنيد .

479- ويژگيهاي فرضيه را بنويسيد .

480- هدف از آزمون فرضه را بيان كنيد .

481- در هنگام تعين مقياس يك مدل به چه نكاتي بايد توجه كنيم ؟  

482- براي مدلهاي تصوري دومثال بنويسيد .

483- براي مدلهاي واقعي دومثال بنويسيد .

484- كدام نوع مدلها سريعترتغيير مي كنند ؟ چرا ؟

485- تغيير در مدلها نشانه چيست ؟

486- چرا گزارش دادن مهم است ؟  

487- درمورد كدام مرحله از روش علمي به كار رفته است ؟

الف ) سنجيدن جرم كاني با ترازو             ب ) بيان علت انقراض دايناسورها

488- براي آموختن علم چه مراحلي بايد طي شود ؟  

489-  چرا مطالعه كردن درعلم آموزي اهميت دارد ؟

490- علم زمين شناسي در رابطه با وقوع كدام پديده ها به انسانها هشدار مي دهد ؟

491- دربخش صنعت علم زمين شناسي چه كاربردهايي دارد ؟

فصل دوم            ( آب در هوا )

492- چرخه آب را تعريف كنيد .

493- چرا مقدار آب موجود در اتمسفرنسبت به ساير اجزاي آب كره كمتر است ؟

494- آب كره چه نقشهايي در كره زمين دارد ؟

495- آبها از چه طريقي باعث تغيير در سطح زمين مي شوند ؟

496- گازهاي موجود درهوموسفر را نام ببريد .

 

 

497- ترتيب استقرارگازها در لايه هتروسفر را بنويسيد .

498- علت ترتيب استقرارگازها در لايه هتروسفر را بنويسيد .

499- شكل مقابل لايه هاي هوا براساس تغييرات دمانشان مي دهد به جاي حروف الف و ب كلمات مناسب قرار دهيد .

500- لايه هاي هوا را براساس تغييرات دما نام ببريد .

501- ويژگيهاي لايه تروپوسفر را بنويسيد .

502- ويژگيهاي لايه استراتوسفر را بنويسيد .

503- علت گرم بودن لايه استراتوسفرو ترموسفر را بنويسيد .  

504- تغييرات دمايي را در دو لايه مزوسفر وتوموسفر را با هم مقايسه كنيد . 

505- درمورد ازون پاسخ دهيد :

  الف )  قشرازونسفردركدام لايه قرار دارد ؟                ب ) قشرازونسفرچه تاثيري براين لايه دارد ؟ 

  ج ) كدام گاز باعث تخريب لايه ازون مي شود ؟         د) نقش لايه ازون بر حيات موجودات را بيان كنيد .

   ه ) چه زماني وجود ازون خطرناك است ؟  

506- موارد مصرف CFC  ها را بيان كنيد .  

507- يونسفر و ماگنتوسفر براساس كدام ويژگي تقسيم بندي شده اند ؟  

508- نقش يونسفررا بيان كنيد .  (لايه يونسفرچه تاثيري برامواج راديويي دارد ؟ )  

509-  نقش ماگنتوسفر را بيان كنيد . ( وجود لايه ماگنتوسفرچه تاثيري بر كره زمين دارد ؟ )  

510- درموردلايه هاي هوا پاسخ دهيد :

   الف ) محل قرارگيري ابرها     ب ) محل قرارگيري لايه ازون    ج ) سنگين ترين قشرهوا است .

    د ) حاوي ذرات باردار است        ه ) طبقه بندي خوبي دارد          و ) امواج راديويي را منعكس مي كند.

511- در ارتباط با اتمسفر پاسخ دهيد :                       الف ) گاز غير فعال هوا چه نام دارد ؟          

     ب ) بخار آب در هوا چه نقشي دارد ؟                    ج ) علت نام گذاري استاتوسفر ويونسفر را بنويسيد .

      د ) لايه هاي گرم هوا را نام ببريد .                         ه ) لايه هاي سرد هوا را نام ببريد .

512- چه عواملي سبب تغييرات دماي هوا مي شوند ؟  

513- الف ) چرا درتروپوسفر با افزايش ارتفاع دماي هوا كاهش ميابد ؟    

        ب ) علت گرم بودن زمين بعد از غروب خورشيد چيست ؟

514- چه رابطه اي بين دماي هوا وارتفاع محل وجود دارد ؟

 

 

515-  چه رابطه اي بين دماي هوا وعرض جغرافيايي محل وجود دارد ؟

516- چرا دماي هواي كشور سوئد سردتر از عربستان است ؟

517- در هريك از شهرهاي زير دماي هوا را باهم مقايسه كنيد .

     الف ) شهر A با ارتفاع 2000 متر وشهر B با ارتفاع 100 متر

      ب ) شهر M باعرض جغرافيايي  7 درجه شمالي و) شهر F باعرض جغرافيايي  80 درجه جنوبي

518- الف ) اثر گلخانه اي را تعريف كنيد .            ب ) گازهاي مؤثر در اثر گلخانه اي را نام ببريد .

519- درمورد وارونگي دمايي پاسخ دهيد :

 الف ) آن را تعريف كنيد  ب ) چه زماني رخ مي دهد ج ) چه زماني برطرف مي شود ؟ د ) چراخطرناك است؟  

520- دو علت گرم شدن دماي هواي كره زمين را در قرن حاظر بيان كنيد .

521- الف )  فشار هوارا تعريف كنيد          ب ) عامل فشار هورا بيان كنيد  .

522- در محيط باز فشارهواي سرد بيشتر است يا هواي گرم ؟ چرا ؟

523- اگر ظرف در بسته اي را حرارت دهيم فشار درون آن چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟  

524- فشار هوارا در سطح قاره ها در تابستان وزمستان با هم مقايسه كنيد . 

525- الف ) باد را تعريف كنيد                       ب ) علت وزش باد را بنويسيد .

526- چرا بادهاي عمومي كره زمين مسير مستقيم ندارند ؟

527- جهت حركت بادهاي آليزه را بنويسيد وباشكلي ساده آن را نمايش دهيد .  

528- جهت جريان باد را در نقاط 1 و2 نمايش دهيد .

529- چرا در تابستان جهت وزش باد از اقيانوس به سمت قاره ها است ؟

530- علت وزش نسيم دريا را بنويسيد .

531- علت وزش نسيم خشكي را بنويسيد .

532- جملات زير را كامل كنيد .

     الف ) درمحيط بازبا افزايش دما فشارهواي ........... مي شود .

      ب ) به كمك دستگاه باد سنج مي توان ......... باد را مشخص كرد .

      ج ) باد هاي موسمي درفصل ........ از اقيانوس به سمت قاره ها مي وزند .

      د ) اگر ابر قدرت بارندگي داشته باشد به اول آن پيشوند .......... اضافه مي شود .

533- رطوبت مطلق را تعريف كنيد .

 

 

 

534- اگر دماي هوا 20 درجه 60% رطوبت نسبي داشته باشد ومقدار 15 گرم بخار آب داشته باشد هوا با اين دما باچند گرم بخار آب اشباع مي شود ؟

535- چرا دماسنج تر دماي كمتري را نسبت به دما سنج خشك نشان مي دهد ؟

536- نقطه شبنم را تعريف كنيد .  

537- شرايط تشكيل ابر را بنويسيد .  

538- چه عوامل سبب پايين آمدن دماي هوا هنگام تشكيل ابر مي شوند ؟

539- ازمناطق مه گير ايران چها منطقه را نام ببريد .

540- انواع ابر را ازنظر شكل نام ببريد .

541- ابرهاي سيروس ، استراتوس و كومولوس را از لحاظ شكل باهم مقايسه كنيد .

542- دو ويژگي ابر آلتواستراتوس را بنويسيد .

543- كام ابر داراي قدرت بارندگي است ؟

    الف ) آلتوسيروس                 ب ) آلتواستراتوس             ج ) كومولوس           د ) نيمبو سيروس

544- براي ايجاد بارش قابل توجه چه عملي بايد صورت گيرد ؟

545- مه دود فتوشيميايي را تعريف كنيد .

546- مه دود نيتروژن چگونه تشكيل مي شود ؟

547- پديده مه دود فتوشيميايي در چه شرايطي تشكيل مي شود ؟

548- مه دود گوگردي چگونه تشكيل مي شود ؟

549- اثرات بارانهاي اسيدي را بنويسيد .

550- باران اسيدي چه تاثيري بر خاك دارد؟

551- مقدارPH باران اسيدي و باران معمولي چند است ؟

552- چرا باران معمولي كم حالت اسيدي دارد ؟

553- توده هوا را تعريف كنيد و ويژگيهاي آن را بنويسيد .

554- براي ايجاد يك توده هوايي چه كارهايي بايد صورت گيرد ؟

555- جبهه هوايي را تعريف كنيد وتفاوت جبهه سرد وجبهه گرم را بنويسيد .

556- وضع هوا را چگونه پيش بيني مي كنند ؟

557- نقشه هم فشار را چگونه تهيه مي كنند ؟

558- نقشه هم دما را چگونه تهيه مي كنند ؟

559- اقليم هرمنطقه تابع چه عواملي است ؟

 

 

560- بيشتر بيابانها درچه عرضهايي قرار دارند ؟ چرا ؟

561- پربارانترين مناطق در چه عرضهايي قرار دارند ؟ چرا ؟

562- عوامل مؤثربرآب و هوا را نام ببريد  ؟

563- چرا دامنه شمالي البرز سر سبز ولي دامنه جنوبي خشك است ؟

564- بين هريك از مدارهاي زير چه نوع آب وهوايي وجود دارد ؟

    الف ) بين مدارهاي 5/23 و 5/66 درجه                      ب ) بين مدارهاي صفردرجه و5/23 درجه

565- هر ويژگي مربوط به كدام آب وهوا ( اقليم ) است ؟

    الف ) تابستان واقعي ندارد        ب ) زمستان سرد دارد          ج ) فصل سرد ندارد

فصل سوم                 ( آب در دريا )

566- علت نام گذاري زمين  به نام سياره آبي را بيان كنيد .

567- آب كره را تعريف كنيد .

568- اقيانوسها ودرياها ازچه جهاتي در زمين شناسي اهميت دارند ؟

569- درجه شوري را تعريف كنيد .

570- چرا بيشتر نرم تنان با پوسته آهكي درآبهاي گرم وموجودات با پوسته سيليسي در آبهاي سرد زندگي مي كنند ؟  

571- موارد مصرف منيزيم .برم را بنويسيد .

572- فراوانترين گازهاي موجود درآب دريا ها را نام ببريد .

573- اكسيژن و دي اكسيدكربن به چه صورتي در آب دريا وجود دارند ؟ 

574- آب سرد و آب گرم را از لحاظ توانايي نگهداري گازها با هم مقايسه كنيد .

575- دماي آب درياها درمناطق سطحي و عميق با هم مقايسه كنيد .  

576- با افزايش عمق دماي آب چه تغييري مي كند ؟

577- ترموكلاين را تعريف كنيد .

578- هرگاه به عمق 700 متري آب دريا برويم فشار آب چه تغيري مي كند؟ چرا ؟

579- عوامل مؤثربرچگالي آب اقيانوسها را بنويسيد .

580- چگالي ودماي آب هاي سطحي اقيانوسها را در مناطق استوايي با هم مقايسه كنيد .

581- اگر ميزان بارندگي بيش ازتبخير باشد شوري وچگالي آب دريا ها چه تغييري مي كند ؟

582- انواع حركات آب اقيانوسها را نام ببريد .

583- حركات آب اقيانوس ها چه اهميتي دارند ؟

 

 

584- علت ايجاد  موج  و  جزرومد  و جريانهاي عميق را بنويسيد .

585- نحوه ايجاد موج را بنويسيد .

586- عوامل ايجاد كننده جريانهاي سطحي آب اقيانوسها را بنويسيد .

587- جريان سطحي كه آبهاي مناطق استوايي را به عرضهاي بالاترمي برد چه نام دارد؟

588- اهميت جريانهاي عميق اقيانوسي را براي جانداران دريازي بنويسيد .

589- نحوه ايجاد جريانهاي عميق اقيانوسي در محل تنگه جبل الطارق را بنويسيد .

590- جريانهاي عميق اقيانوسي حاصل از مخلوط شدن گل ولاي با آب دريا در چه مناطقي ايجاد مي شوند ؟

591- هريك ازموارد زير چه نوع جريان اقيانوسي است ؟

      الف ) جريان گلف استريم                        ب ) جريان تنگه جبل الطارق

592- عمق آب اقيانوسها در گذشته وحال حاظر چگونه اندازه گيري مي كردند ؟

593- مهمترين بخشهاي بستر اقيانوسها را نام ببريد .

594- حاشيه قاره شامل كدام بخشهاي بستر اقيانوسها است ؟

595- حد زمين شناسي حوضه اقيانوسي كدام بخش بستر اقيانوسها است ؟

596- علت ايجاد دره هاي زير دريايي را بنويسيد.

597- علت نامگذاري دشت مغاكي را بنويسيد .

598- درمحل پشته هاي اقيانوسي چه فعاليت هايي رخ مي دهد ؟

599- اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را از نظر شكل بستر با هم مقايسه كنيد .

600- كوههاي دريايي چه شكلي اند وچگونه تشكيل مي شوند ؟

601- هرويژگي مربوط به كدام بخش بستر اقيانوسها است ؟

    الف ) عميق ترين بخش است         ب ) پرشيب ترين بخش است      ج ) حداكثر عمق 200 متر است

    د ) داراي شكلي متقارن است

فصل چهارم             ( آب درخشكي )

602- آبهاي جاري چه اهميتي دارند ؟

603- رواناب را تعريف كنيد .

604- عوامل مؤثر بررواناب را نام ببريد .

605- چرا گياهان ميزان رواناب را كاهش مي دهند ؟

606- حوضه آبريز و خط تقسيم را تعريف كنيد .

607- سرعت آب را تعريف كنيد .

608- در يك رودخانه مستقيم بيشترين سرعت وكمترين سرعت جريان در كدام بخشها است ؟

609- در يك رودخانه داراي انحنا بيشترين سرعت وكمترين سرعت جريان در كدام بخشها است ؟

610- چه عواملي تعيين كننده سرعت رود هستند ؟

611- دبي را تعريف كنيد . وعوامل مؤثر برآن را نام ببريد .

612- آب زير زميني از چه راههايي باعث تغيير سطح زمين مي شود ؟

613- سطح ايستابي ، منطقه تهويه و منطقه اشباع را تعريف كنيد .

614- منطقه تهويه و منطقه اشباع را با هم مقايسه كنيد .

615- با شكلي ساده  منطقه تهويه و منطقه اشباع را را نشان دهيد .

616- عوامل موثر بر سطح ايستابي را بيان كنيد .

617- سطح ايستابي دراستان گيلان و استان كرمان مقايسه كنيد .

618- تخلخل و نفوذپذيري را تعريف كنيد .

619- انواع تخلخل را نام ببريد .

620- راههاي ايجاد منافذ ثانويه را بنويسيد .

621- سنگي به حجم 2 متر مكعب داراي 5/0 متر مكعب فضاي خالي است تخلخل آن را حساب كنيد .

622- سنگي با 23% تخلخل داراي 6/4 متر مكعب فضاي خالي است حجم سنگ چقدر است ؟

623- عوامل مؤثر بر تخلخل را بنويسيد .

624- عوامل مؤثر برنفوذپذيري را بنويسيد .

625- آيا هرسنگ متخلخل نفوذپذيرنيز است ؟ چرا ؟

626- براي برداشت آب زيرزميني حفرچاه درزمين آبرفتي مناسب تر است يا زمين رسي ؟ چرا ؟

627- جهت حركت آب زيرزمين چگونه است ؟

628- آبخوان را تعريف كنيد وانواع آن را نام ببريد .

 

629- فشارآب در يك لايه آبدار آزاد وتحت فشار را با هم مقايسه كنيد .

630- علت تشكيل چاه آرتزين را بنويسيد .

631- چرا رسها قادر به تشكيل آبخوان نيستند ؟

632- سطح پيزومتريك را تعريف كنيد ودر چه نوع آبخوان تشكيل مي شود ؟

633- منطقه تغذيه (آبگيري ) را تعريف كنيد.  تراز آب درون چاه نمايانگر چيست ؟

634- چشمه چگونه تشكيل مي شود ؟

635- عوامل مؤثر برتركيب شيميايي آبها زير زميني را بنويسيد .

636- چراميزان املاح در آبها زير زميني بيشتر ازآب رودها است ؟

637- در يك لايه آبدارازمحل تغذيه به طرف محل تخليه شوري آب زيرزميني چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟

638- آب سخت داراي چه ويژگيهايي است ؟

639- چرا خاك مناطق كويري براي كشاورزي مناسب نيست ؟

640- چرا آب موجود در سنگهاي نمكي وگچي  مطلوب نيست ؟

641- بزرگترين پوشش يخي زمين در كجا قرار دارد ؟

642-  الف ) يخچالها در چه مناطقي تشكيل مي شوند .      ب ) يخ حبابدار چگونه به يخ بلوري تبديل مي شود ؟

643- مراحل تشكيل يخچال را بنويسيد .

644- درياچه را تعريف كنيد .

645- علت تشكيل هريك از درياچه هاي زير را بنويسيد .

    الف ) تار         ب ) خزر        ج ) بايكال روسيه        د ) درياچه شمال اروپا          ه ) سبلان

646- كدام درياچه ها حاصل ريزش كوه ومسدود شدن مسير رود هستند ؟

647- تركيب شيميايي آب درياچه ها به چه عواملي بستگي دارد ؟

648- علت هر پديده را بيان كنيد :

    الف ) خروج خودبه خود آب از دهانه چاه آرتزين                       ب )  تشكيل درياچه لار

649- انسان ازچه راههايي سبب تشكيل درياچه ها مي شود ؟

650- گسترش نهايي يخچالها را در گذشته چگونه مشخص مي كنند ؟

651- چه عوامل باعث پيشروي وعقب نشيني يك يخچال مشوند ؟

تهيه و تنظيم : كريم نهتاني  دبير زمين شناسي شهرستان كلاله

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان 1389ساعت 12:30  توسط كريم نهتاني  | 

137ـ مهم ترين گاز موجود در اتمسفر (هوا) چه نام دارد و چرا اين گاز از نظر فرآيندهاي زمين شناسي اهميت دارد؟

138ـ چهار مورد از ويژگي هاي تروپوسفر را بنويسيد.

139ـ تشكيل اين لايه در استراتوسفر مفيد و در مزوسفر مضر است.  

140ـ شفق قطبي در كدام لايه رخ مي دهد؟

141ـ يونسفر و ماگنتوسفر بر اساس كدام ويژگي ها تقسيم بندي شده اند؟

141ـ اشعه‌ي فرابنفش چه مضراتي دارد و لايه‌ي محافظت كننده‌ي ساكنان زمين در مقابل آثار مخرب اين اشعه چيست و در چه لايه اي واقع شده است؟

142ـ چرا شكل ميدان مغناطيسي زمين نامتقارن است؟ و اهميت آن را براي كره‌ي زمين توضيح دهيد.

143ـ چرا با افزايش ارتفاع در لايه تروپوسفر، دماي هوا كاهش مي يابد؟

 

144ـ شكل زير بيان گر چه مطلبي است نام برده و توضيح دهيد.

145ـ چه عواملي زمان حداقل و حداكثر دما را تغيير مي دهند؟ در ضمن سردترين ساعت شبانه روز چه موقع است؟

146ـ در روزهاي ابري هوا حالت شرجي و دم كرده دارد، علت اين امر را توضيح دهيد.

147ـ پديده‌ي گلخانه اي را تعريف كرده و ضمناً به چه دليل اين نام انتخاب شد؟

148ـ بخار آب و دي اكسيد كربن هوا همانند سقف گلخانه ها سبب ايجاد اثر گلخانه اي مي شوند؟ علت اين امر چيست؟

149ـ اثر گلخانه اي در بابلسر و يزد را نسبت به هم مقايسه كرده و علت آن را بنويسيد.

150ـ منظور از وارونگي دمايي چيست؟ توضيح دهيد.

151ـ علت به وجود آمدن پديده‌ي وارونگي دمايي چيست و چگونه برطرف مي شود؟ با يك شكل ساده توضيح دهيد.

152ـ معمولاً وارونگي دمايي چه زماني اتفاق مي افتد؟ علت با اهميت بودن پديده‌ي وارونگي دمايي از نظر آلودگي هواي شهرهايي مانند تهران را توضيح دهيد.

153ـ وقتي يك ظرف دربسته را حرارت مي دهيم، فشار هواي داخل آن افزايش مي يابد، در صورتي كه در محيط باز با گرم شدن هوا فشار آن كاهش مي يابد، علت آن را توضيح دهيد.

154ـ اصولاً در يك محيط باز فشار هواي سرد بيش تر است يا فشار هواي گرم؟ چرا؟

 

155ـ در ارتباط با بادها به اين سئوالات پاسخ دهيد.

الف) وجود چه عاملي سبب وزش بادهاي ثابت كره‌ي زمين مي شود؟

ب) هواكره تحت تأثير چه عاملي به طور دائم در حركت است؟

ج) چرا هواي گرم استوا قادر نيست در امتداد يك خط مستقيم به سوي قطب حركت كند؟

156ـ به چه علت هواي گرم استوا پس از صعود به ارتفاعات قادر نيست در امتداد يك خط مستقيم به سوي قطب حركت كند و علت اين كه بادهاي آليزه را بادهاي تجاري نيز مي خوانند چيست؟

157ـ بادهاي آليزه را طبق اثر كوريوليس رسم كنيد.

158ـ وزش نسيم را از دريا به خشكي توضيح دهيد.

159ـ ظرفيت جذب بخار آب در هوا چه رابطه اي با دماي هوا دارد؟

160ـ الف) در صورتي كه در هوايي با رطوبت مطلق 12 گرم در مترمكعب، رطوبت نسبي 70% باشد، رطوبت اشباع مورد نياز چه قدر است؟

ب) اگر دماي هوا بالا رود ميزان رطوبت نسبي چه تغييري مي كند (با استفاده از فرمول)

161ـ اگر در دماي 20 درجه رطوبت نسبي هوا 60 درصد و رطوبت مطلق هوا در همين دما 15 گرم باشد، رطوبت لازم براي اشباع هوا در اين دما چقدر خواهد بود و اين هوا به چند گرم بخار آب ديگر نياز دارد تا به حالت اشباع برسد؟

162ـ در مكاني در دماي 16 درجه‌ي سانتي گراد، رطوبت مطلق هوا m.bar16 و رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در همان دما m.bar32 است، رطوبت نسبي را تعيين كنيد.

163ـ در چه مواقعي دماي دو دماسنج (در دستگاه رطوبت سنج) يكسان مي شود؟

164ـ در چه وضعيتي هوا به حالت اشباع در مي آيد؟

165ـ علت تشكيل شبنم را بنويسيد.

166ـ راه هاي سرد شدن هوا را براي ايجاد بارندگي نام ببريد.  

167ـ الف) براي تشكيل ابر چه شرايطي لازم است؟ (2 مورد)

ب) شرايط فوق در كدام بخش اتمسفر و در چه ارتفاعي انجام مي شود.

168ـ  ابر در چه مواقعي تشكيل مي شود و ضمناً يك ابر لايه اي باران زا و يك ابر توده اي با ارتفاع بالا را نام ببريد.

169ـ ابر را تعريف كرده و بگوئيد هر يك از اصطلاحات سيروكومولوس و آلتواستراتوس را چه هنگامي به كار مي برند؟

170ـ شرايط اساسي براي ايجاد بارش را بنويسيد؟

171-اگر PH آب باراني 4 باشد چند برابر از باران معمولي اسيدي تر است؟

37ـ چرا PH آب باران در حالت معمولي كمي اسيدي است؟ (حدود 6 درجه)

172ـ چگونه ازون در مجارت سطح زمين به وجود مي آيد؟

173ـ منظور از باران اسيدي چيست؟

174ـ نام ابرهاي خواسته شده را بنويسيد.

الف:ابر توده اي كه در ارتفاع زياد تشكيل شده است.    ب: ابر لايه اي باران زا     

175ـ باراني داراي 3 = PH و باران ديگر داراي 5 = PH است، اولاً كدام يك اسيدي تر است؟ ثانياً چه ميزان؟

176ـ جبهه‌ي هواي حاصل از برخورد دو توده‌ي هواي گرم و سرد را رسم كنيد.

177ـ پيش بيني وضع هوا بر چه اساسي انجام مي گيرد؟

178ـ نوسانات دماي شبانه روزي در نواحي بياباني بيش تر است يا در نواحي مرطوب؟ دليل بياوريد؟

179ـ چرا عرض جغرافيايي به تنهايي نمي تواند مبناي تقسيم بندي آب و هوا (اقليم) قرار گيرد؟

180ـ وجود رشته كوه هاي البرز چه اثري بر آب و هوا (اقليم) دامنه‌ي شمالي و جنوبي آن دارد؟

181ـ منطقه‌ي قطبي بين چه عرض هايي واقع است، مهم ترين ويژگي آن چيست؟

182ـ دماي هواي يك ناحيه و تغييرات ساليانه‌ي آن نسبت به افزايش ارتفاع محل و افزايش فاصله از دريا به ترتيب چگونه است؟

183ـ قله‌ي دماوند به ارتفاع 5610 متر در 20 ديماه داراي دماي 30- درجه سانتي گراد مي باشد، حساب كنيد در همين روز در شهر پلور در ارتفاع تقريبي 2000 متر دماي آن چند درجه سانتي گراد مي باشد.

184ـ چه رابطه اي بين دماي هوا و عرض جغرافيايي وجود دارد؟

جواب:

137ـ اكسيژن؛ زيرا عامل اصلي اكسايش است.

138ـ سنگين ترين و اولين قشر هوا ـ ابرها در اين لايه متمركزند ـ دما در اين لايه با افزايش ارتفاع، كاهش پيدا مي كند ـ تا ارتفاع 18 ـ 8 كيلومتري از سطح زمين ادامه دارد.

139ـ ازونسفر (حاوي ازون)

140ـ ترموسفر  

141ـ ويژگي هاي الكترومغناطيسي

142ـ اين اشعه، پوست را به شدت مي سوزاند و در صورت شديد بودن، سرطان پوست ايجاد مي كند. اشعه فرابنفش، براي گياهان و جانوران هم مضر است  و بر سلامت آنها تأثير مي گذارد. لايه ازون، استراتوسفر.  

143ـ باد‌خورشيدي باعث فشردگي‌ماگنتوسفر در طرف‌رو به خورشيد‌و‌كشيدگي آن در طرف ديگر مي‌شود.  144ـ بخش كمي از انرژي خورشيد مستقيماً جذب هوا شده و بيش ترين قسمت آن به زمين رسيده و به صورت انعكاس و انتشار به هوا بر مي گردد و در نتيجه زمين به عنوان واسطه‌ي تبادل حرارتي بوده و هر چه از سطح آن دورتر شويم دما كم تر مي شود. از طرفي، با افزايش ارتفاع، غلظت گازها و بخارات موجود در هوا بخصوص بخار آب كم تر شده و قابليت جذب مستقيم انرژي گرمايي خورشيد توسط هوا كم مي ‌شود و نيز با افزايش ارتفاع هوا منبسط شده و دماي آن كاهش مي يابد.

145ـ شكل نشان مي دهد كه امتدادهاي موازي نور خورشيد با سطوح مماس بر نقاط مختلف زمين زاويه هاي متفاوت مي سازند و در عرض هاي بالاتر نزديك قطبين اين زاويه كم و در عرض هاي پايين نزديك استوا اين زاويه زيادتر بوده و به حالت قائم نزديك است و به همين دليل مقدار انرژي دريافتي در عرض هاي پايين در واحد سطح زيادتر بوده و گرم تر هستند.

146ـ ابر و باد و بارش ممكن است زمان حداقل و حداكثر دما را تغيير دهند. سردترين ساعات شبانه روز كمي پس از طلوع خورشيد است.

147ـ علت اين است كه در اين روزها وجود بخار آب زياد به همراه دي اكسيد كربن در هوا مانع عبور امواج منتشره با طول موج بلند از سوي زمين مي شود و گرماي هوا تا حدي حفظ مي شود. (امواج كوتاه تابشي خورشيد از لايه هاي هوا گذشته و انرژي حرارتي خود را به صورت امواج بلند منتشر مي كند)

148ـ امواج كوتاه منتشره از خورشيد پس از گذشتن از لايه هاي هوا و جذب به زمين، انرژي حرارتي خود را به صورت امواج با طول موج بلند منتشر مي كند كه با وجود بخار آب و دي اكسيد كربن در هوا انرژي اين امواج در زمين باقي مانده و نمي تواند خارج از جو شود و چون در گلخانه ها نيز شيشه مثل همين آب و CO2 عمل كرده و مانع خروج گرما مي شود؛ اين پديده را اثر گلخانه اي مي گويند.

149ـ چون سقف گلخانه ها از شيشه است كه مانع خروج گرما از داخل گلخانه مي گردد و بخار آب ودي اكسيد كربن در جو نيز چنين نقشي را دارند و مانع عبور امواج منتشره با طول موج بلند از سوي زمين مي گردند و تا حدودي از افت دما در شب ها و زمستان جلوگيري مي كنند.

150ـ شهر بابلسر كه جزو مناطق شمالي كشور است چون رطوبت هوا و بارندگي زياد است، بخار آب زيادي در هوا وجود داشته و اثر گلخانه اي شديدتر است زيرا در اثر منع عبور امواج بلند منتشره از سوي زمين، دماي هوا در شب و زمستان زياد افت نمي كند؛ ولي در يزد كه داراي آب و هواي خشك بوده، به دليل رطوبت كم افت دما در شب و زمستان و تغييرات دمايي زياد بوده و اثر گلخانه اي ضعيف تر عمل مي كند.

151ـ در حالت وارونگي دمايي برعكس حالت عادي، با افزايش ارتفاع از سطح زمين دماي تروپوسفر به جاي كاهش، افزايش پيدا مي كند و هواي مجاور زمين سردتر و سنگين تر از قشرهاي بالايي مي شود و اين مانع جا به جايي هوا مي شود زيرا در حالت عادي هواي سبك و گرم كه در پايين بوده، صعود كرده و به جاي آن هواي سرد و سنگين مي نشيند ولي در حالت وارونگي امكان حركت صعودي هوا وجود ندارد و هوا به حالت سكون در مي آيد.

152ـ بالعكس حالت عادي كه با افزايش ارتفاع (در تروپوسفر) دما كاهش مي يابد، بخصوص در شب هاي آرام زمستان، در قشرهاي مجاور سطح زمين با افزايش ارتفاع دما هم افزايش مي يابد. به دليل اين كه شب ها، تابش موج بلند از سطح زمين بيش از مقدار دريافتي روز است و سطح زمين سرد مي شود اين وضع مانع جا به جايي هواي گرم و سرد و باعث وارونگي دمايي مي شود؛ با طلوع آفتاب و گرم شدن دوباره‌ي زمين، اين قشر هوا نيز گرم شده و موجب حركت و جا به جايي هواي گرم و سرد مي شود و وارونگي دمايي برطرف مي گردد.

 


153ـ معمولاً در شب هاي آرام و بدون ابر زمستان وارونگي دمايي اتفاق مي افتد؛ در شهرهايي مثل تهران به دليل آلودگي هوا و وجود دود و منواكسيد كربن و ساير گازهاي ناشي از فعاليت كارخانه ها و اتومبيل ها و فعاليت هاي صنعتي در حالت وارونگي به دليل راكد بودن هوا اين مواد نمي توانند پراكنده شوند و در سطح شهر باقي مي مانند و مشكلاتي را از نظر سلامتي انسان و خطرات براي بيماران و ... به وجودمي آورند. بنابراين بررسي اين پديده از اين نظر مهم است.

154ـ در حالت اول با افزايش دما، سرعت حركت مولكول ها زياد شده و با وجود ثابت بودن تعدادمولكول ها در اثر افزايش سرعت، تعداد ضربات زياد شده و فشار افزايش مي يابد ولي در حالت بعدي با افزايش دما مولكول ها امكان اين را دارند كه از هم دور شده و فاصله گرفته و در نتيجه تراكم مولكول ها و ضربات وارد بر واحد سطح كاهش پيدا كرده و فشار كم مي شود.

155ـ فشار هواي سرد. چون مولكول ها منقبض تر و فشرده تر قرار گرفته اند و در نتيجه نيروي وارد بر واحد سطح افزايش پيدا مي كند.

156ـ الف) در اثر چرخش زمين به دور خود، در فاصله‌ي قطب تا استوا چندين مركز پرفشار و كم فشار به وجود مي آيند كه كمربندهاي متوالي ايجاد كرده و باعث وزش بادهاي ثابتي در زمين مي گردند.  

ب) در اثر اختلاف فشار هوا دو نقطه‌ي مجاور كه آن هم به نوبه‌ي خود در اثر اختلاف دماي دو بخش به وجود مي آيد هواكره دائم در حركت بوده و باد را به وجود مي آورد.

ج) در اثر حركت وضعي زمين، هواي گرم استوا پس از صعود به ارتفاعات به تدريج به سمت شرق منحرف مي شود و قادر نيست كه به سمت قطب حركت كند و در حوالي عرض 30 درجه‌ي شمالي و جنوبي ناحيه‌ي پرفشار را به وجود مي آورد.

157ـ چرخش زمين به دور خود (حركت وضعي زمين) اجازه نمي دهد كه هواي گرم استوا به سمت قطب برود و باعث به وجود آمدن چند مركز پر فشار و كم فشار متوالي بين قطب و استوا مي گردد؛ اين بادها در گذشته در هدايت و حركت كشتي هاي بادباني نقش مؤثري را داشتند و به اين دليل به اين بادها، بادهاي آليزه (بادهاي تجاري) مي گويند.  

158ـ در طي روز با تابش خورشيد خشكي ها نسبت به دريا زودتر گرم شده و در شب نيز زودتر گرماي خود را از دست مي دهند. پس در طي روز مركز پر فشار در سطح دريا و مركز كم  فشار در سطح خشكي ايجاد شده و وزش نسيم از دريا به خشكي مي باشد.

 

 

 

159ـ ظرفيت جذب بخار آب يا به عبارتي قابليت جذب آن با افزايش دما بيش تر مي شود.          

                  رطوبت مطلق                

رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در آن دما

160ـ الف)

   14/17 = x  100  = 70  100                                                         =    درصد رطوبت نسبي        

                 رطوبت مطلق هوا                

رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا

ب) وقتي دماي هوا بالاتر رود رطوبت نسبي در همان شرايط كم‌تر مي‌شود زيرا با توجه به فرمول:

= درصد رطوبت نسبي

 

                  رطوبت مطلق                

رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا

مخرج كسر يعني رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا با بالاتر رفتن دما بيش تر مي شود (با توجه به اينكه هر چه دما بيش تر شود قابليت جذب بخار آب بيش تر مي شود)، در عين حال رطوبت مطلق هوا ثابت است پس كسر كوچك تر شده و در نتيجه رطوبت نسبي كم تر مي شود.

161ـ                                                                 100                                                                       = درصد رطوبت نسبي

 

‌گرم    25 = x  100  = x   100   = 60  

       فشار بخار آب موجود (رطوبت مطلق هوا)

فشار بخار آب اشباع شده در همان دما

و اين هوا به (10 = 15 – 25) گرم بخار آب براي اشباع شدن نياز دارد.

162ـ                              100                                                                                                        = درصد رطوبت نسبي

 

  %50  100  = رطوبت نسبي

163ـ وقتي رطوبت نسبي 100% شود.

 

 

164ـ زماني كه مقدار رطوبت هوا با مقدار رطوبت لازم براي اشباع آن در آن دما برابر مي شود هوا به حالت اشباع در مي آيد مثلاً اگر رطوبت لازم براي اشباع هوا در دماي 15 برابر 13 گرم در متر مكعب و رطوبت مطلق نيز 13 گرم در متر مكعب باشد هوا به حالت اشباع رسيده است.

165ـ اگر در يك هواي ساكن دما به نقطه‌ي شبنم برسد (مثلاً كاهش دما در نزديكي هاي صبح)، رطوبت لازم براي اشباع هوا نيز كم مي شود و هوا زودتر به حالت اشباع رسيده و اگر دما از اين هم پايين تر رود، بخار آب موجود در هوا بيش از ظرفيت جذب آن مي شود و مازاد بخار آب به صورت مايع قطرات شبنم در جاهاي سرد مثل برگ گياهان مي نشيند.

166ـ مخلوط شدن هواي مرطوب با هواي سرد ـ رفتن هوا به منطقه‌ي سردتر، سرد شدن هوا به علت باريدن قطرات باران سرد بر روي آن ـ انبساط فوري هوا.

167ـ الف) براي تشكيل ابر، بايد هواي مرطوب سرد شده و دمايش به پايين تر از نقطه‌ي شبنم برسد و مجموعه‌ي قطرات آب و يخ تشكيل شده در هوا كه معلق هستند ابرها را تشكيل مي دهند.

ب) ابرها در تروپوسفر كه تا ارتفاع 18ـ8 كيلومتري زمين مي باشد شرايط تشكيل را دارند.

168ـ براي تشكيل ابر بايد هواي مرطوب سرد شده و دمايش به پايين تر از نقطه‌ي شبنم برسد و با تشكيل قطرات آب يا تكه هاي يخ، مجموعه‌ي اين ذرات در هوا معلق مانده و ابرها را تشكيل مي دهند؛ ابر لايه اي باران زا به نام نيمبوس استراتوس و ابر توده اي با ارتفاع زياد، آلتوكومولوس مي گويند.

169ـ مجموعه قطرات خيلي ريز آب يا تكه هاي يخ، ابر را تشكيل مي دهند؛ زماني كه ابر توده اي پر مانند باشد « سيروكومولوس » و هنگامي كه ابر لايه اي با ارتفاع بالا باشد اصطلاح « آلتواستراتوس » را به كار  مي برند. 

170ـ رسيدن هوا به شرايط اشباع بخار آب، تشكيل ابر، برخورد و به هم پيوستن قطرات و بلورهاي داخل آب (تا به اندازه‌ي كافي بزرگ و سنگين شوند)، وجود گرد و غبار به عنوان هسته‌ي مركزي قطرات بخار آب.

171ـ PH باران معمولي 6 است و 2 = 4 – 6 پس: 100 = 10  10  و 100 برابر از باران معمولي اسيدي تر است.

توجه: هر چه PH كم تر باشد باران اسيدي تر است.

172ـ  زيرا CO2 هوا با آب تركيب شده و اسيد ضعيفي مي سازد.

173ـ زماني كه سوخت هايي مانند نفت، گاز و زغال سنگ توسط كارخانه ها و ماشين آلات و هواپيماها و ... مصرف مي شوند، گرماي حاصل از سوخت باعث تركيب نيتروژن و اكسيژن هوا مي شود و اين تركيبات نيز با نور خورشيد مواد ديگري از جمله ازون در مجاورت سطح زمين ايجاد مي كنند.

174ـ باران معمولي داراي PH 6 مي باشد كه كمي اسيدي است اما باران هاي اسيدي مقدار PH به 5 يا حتي كمتر نيز مي رسد و به عبارتي براي هر كاهش عدد PH، 10 برابر باران اسيدي تر مي شود.

175ـ الف: آلتوكومولوس                   ب: نيمواستراتوس  

 

176ـ  3 = PH اسيدي تر است، 2 = 3 – 5   و   100 = 10  10   و  100   برابر اسيدي تر است.  

177ـ با استفاده از نقشه هاي هواشناسي كه براي تهيه‌ي آن ها از اطلاعات مربوط به چند ايستگاه هواشناسي (فشار و دما) استفاده شده و منحني هاي هم فشار و هم دماي رسم شده براي پيش بيني هوا مورد استفاده قرار مي گيرد. هوا از قسمت هاي سرد و پر فشار به سوي مناطق گرم و كم فشار حركت مي كند و بر اساس سرعت حركت، زمان رسيدن توده هوا پيش بيني مي شود.

178ـ در نواحي بياباني به دليل كمبود رطوبت هوا در روز، هوا به علت جذب سريع انرژي خورشيد زود گرم و در شب نيز به علت از دست دادن سريع اين انرژي زود سرد مي شود و تغييرات شبانه روزي دما زياد است ولي در نواحي مرطوب به علت خاصيت آب (ظرفيت گرمايي ويژه آب) در روز به آرامي انرژي را جذب كرده و در شب بتدريج به محيط پس مي دهند و تغييرات دما زياد نيست.

179ـ چون عوامل ديگري چون ارتفاع و فاصله از دريا و پستي و بلندي محل و جهت و منشاء وزش بادهاي عمومي نيز در آب و هوا نقش دارند.

180ـ در رشته كوه هاي البرز دامنه اي كه در طرف درياي مازندران قرار دارد (دامنه شمالي) به دليل جريان هايي كه از اين دريا به سمت دامنه مي وزند بارندگي زياد است و در دامنه هاي جنوبي كه از اين امكان محرومند بارندگي وجود ندارد و هوا خشك است.

181ـ مناطق قطبي (شمالي و جنوبي) در عرض هاي جغرافيايي بالاتر از 5/66 درجه در قطب هاي شمال و جنوب قرار دارند و مهم ترين ويژگي آن ها سرماي بيش از حد طوري كه تابستان ندارند.

182ـ با افزايش ارتفاع دما كاهش و با فاصله گرفتن از دريا تغييرات دما زيادتر مي شود.      

  183ـ اختلاف ارتفاع                    3610 = 2000 – 5610

درجه               6    =    1000 متر

                          X            3610   

دماي شهر پلور        34/8- = 66/21   +   30-    

184ـ با افزايش عرض جغرافيايي، دماي هوا كاهش مي يابد و برعكس. 

فصل اول       (علم زمين شناسي ؛ موضوع روش )

185- شاخه هاي مختلف علوم تجربي را نام ببريد؟

186- در هر مورد علم زمين شناسي با كدام  شاخه علوم تجربي ارتباط دارد ؟

الف ) مطالعه تاريخچه حيات وتحولات آن                 ب ) مطالعه حركت سياره مريخ

187-  چه تفاوتي بين ديدن ومشاهده كردن وحود دارد ؟

188- براي حل مسائل علمي بعد از مرحله مشاهده چرا بايد تحقيق و آزمايش كنيم ؟

189- درفرايند اندازه گيري چه مواردي اهميت دارند ؟

 

190- درفرايند اندازه گيري چه مواردي مد نظر است ؟

192- هدف از تفسير كردن را بنويسيد .

193-تفسير كردن را تعريف كنيد .

194- چرا تفسير كردن دردانش زمين شناسي اهميت زيادي دارد ؟

195- دردانش زمين شناسي چه زماني اقدام به تفسير كرده ايم ؟

196- فرضيه سازي ( فرضيه ) را تعريف كنيد .

197- ويژگيهاي فرضيه را بنويسيد .

198- هدف از آزمون فرضه را بيان كنيد .

199- در هنگام تعين مقياس يك مدل به چه نكاتي بايد توجه كنيم ؟  

200- براي مدلهاي تصوري دومثال بنويسيد .

201- براي مدلهاي واقعي دومثال بنويسيد .

202- كدام نوع مدلها سريعترتغيير مي كنند ؟ چرا ؟

203- تغيير در مدلها نشانه چيست ؟

204- چرا گزارش دادن مهم است ؟  

205- درمورد كدام مرحله از روش علمي به كار رفته است ؟

الف ) سنجيدن جرم كاني با ترازو             ب ) بيان علت انقراض دايناسورها

206- براي آموختن علم چه مراحلي بايد طي شود ؟  

207-  چرا مطالعه كردن درعلم آموزي اهميت دارد ؟

208- علم زمين شناسي در رابطه با وقوع كدام پديده ها به انسانها هشدار مي دهد ؟

209- دربخش صنعت علم زمين شناسي چه كاربردهايي دارد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان 1389ساعت 12:8  توسط كريم نهتاني  | 

ریشه لغوی

سنگ شناسی رسوبی از دو کلمه Sedimentary به معنی رسوبی و Petrology به معنی سنگ شناسی گرفته شده است.
 

دید کلی

سنگهای رسوبی به دلیل داشتن منابع مهم نظیر نفت ، گاز ، ذغال ، آهن ، اوارنیم و نیز مواد مورد نیاز در مصالح ساختمانی مانند آهک ، گچ و غیره از اهمیت خاصی برخوردارند لذا سنگ شناسی رسوبی یکی از مهمترین شاخه‌های علوم زمین محسوب می‌گردد. در حدود 70٪ از سنگهای سطح زمین ، دارای منشا رسوبی هستند، و این سنگها عمدتا از ماسه سنگها ، سنگهای آهکی ، شیل ها و به مقدار کمتری اما با همان معروفیت از رسوبات نمک ، سنگهای آهندار ، ذغال و چوب تشکیل شده است.
 

تاریخچه و سیر تحولی

·                                 مطالعه سنگهای رسوبی از نظر مشخصات ساختی ، بافتی و ترکیب شیمیایی آنها ، اولین بار در سال 1879 توسط سوربی انگلیسی انجام گرفت. وی مطالعه سنگهای رسوبی در مقاطع نازک را برای اولین بار ابداع نمود. بعدها در 1899 ، کایوی فرانسوی پاره‌ای از مشخصات میکروسکوپی و مشخصات ماکروسکوپی بعضی از سنگهای رسوبی در کشور فرانسه را ، به صورت مصور تشریح و تفسیر کرد.

از آن تاریخ به بعد ، به پیروی از کایو ، بررسیهای سنگهای رسوبی و کوشش اکثر سنگ شناسان ، عمدتا بر کانی شناسی و تشخیص کانی‌های تشکیل دهنده این سنگها متمرکز گردید. که در این میان ماسه سنگها و رسوبات ماسه‌ای و از میان کانی‌ها هم ، کانیهای سنگین (دارای وزن مخصوص بیش از 2.85) ، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

 

·                                 در سال 1919 ، ونت ورث آمریکایی برای سنجش اندازه ذرات و دانه های تشکیل دهنده رسوبات تخریبی مقیاسی ارائه داد و به کمک مقیاس ونت ورث مطالعه دانه سنجی و تجزیه‌های کمی و مکانیکی رسوبات بر مبنای اندازه دانه ها و فراوانی آنها ، میسر گردید.

 

·                                 سرانجام در 1933 ، آدن و کرمباین ، مقیاس‌های جدیدتری برای اندازه گیری دانه‌های رسوبی ارائه دادند و در مکانیسم تجزیه‌های مکانیکی رسوبات تخریبی ، تسهیلات زیادتری ایجاد کردند. امروز هم ، مقیاسهای اندازه گیری متداول برای مطالعات رسوب شناسی و سنگهای رسوبی ، به نام همین افراد معروف بوده و مورد استفاده سنگ شناسان و رسوب شناسان قرار دارد.

گروههای اصلی سنگهای رسوبی

رسوبات سیلیسی آواری :
رسوبات سیلیسی آواری (همچنین تحت عنوان رسوبات تریجنوس یا اپی کلاستیک خوانده می‌شوند) آنهایی هستند که از خرده سنگهای قبلی که توسط فرآیند فیزیکی حمل و رسوب کرده‌اند، تشکیل شده‌اند. این گروه شامل سنگها زیر می‌باشد:


 

·                                 کنگلومراها :
در این سنگها ، مواد دانه درشت گرد شده در زمینه‌ای از مواد دانه ریز قرار دارند.

 

·                                 برش‌ها :
مواد دانه درشت گرد نشده در زمینه‌ای از مواد دانه ریز قرار دارند.

 

·                                 ماسه سنگها :
اندازه دانه‌ها در ماسه سنگها ، کمتر از 2 میلیمتر است.

 

·                                 گلسنگها :
اندازه دانه‌ها کمتر از 2 میکرون می‌باشد.

 

رسوبات بیوژنیک ، بیوشیمیای و آلی :
رسوباتی هستند که بیشتر منشا بیو ژنیکی ، بیو شیمیایی و آلی دارند و شامل:


 

·                                 سنگهای آهکی :
سنگهای آهکی می‌توانند هم از طریق ته نشست مستقیم CaCo3 از آب دریا و هم از طریق رسوب کردن اسکلت‌های کربناتی موجودات به وجود آید.

 

·                                 چرت‌ها :
چرت ، یک واژه خیلی کلی برای رسوبات سیلیسی دانه ریز ، با منشا شیمیایی ، بیو شیمیایی یا بیوژنیکی است.

 

·                                 فسفاتها :
یکی از مهمترین کانی‌های رسوبی فسفاتها ، آپاتیت می‌باشد.

 

·                                 ذغال و شیل نفتی :
ذغال و شیلهای نفتی که از بقایای موجودات زنده قدیمی می‌باشند، انعکاسی از فرآیندهای دیانژ و دگرگونی دارند.

 

رسوبات شیمیایی :
این رسوبات منشا شیمیایی دارند و شامل موارد زیر می‌باشند:


 

·                                 تبخیر‌ی‌ها: تبخیری‌ها عمدتا رسوبات شیمیایی هستند که پس از تغلیط نمک‌های محلول در آب (بر اثر تبخیر) رسوب کرده‌اند.

 

·                                 سنگهای آهن‌دار :
آهن ، عملا بر اندازه چند در صد در تمام سنگهای رسوبی وجود دارد، ولیکن بطور غیر معمول ، در جایی که مقدار آهن بیش از 15٪ باشد، سنگهای آهن‌دار را تشکیل می‌دهد.

 

رسوبات آذر آواری :
رسوبات آذر آواری رسوباتی هستند که عمدتا از دانه‌های با منشا ولکانیکی ، که از فعالیت‌های آتشفشانی همزمان سرچشمه گرفته‌اند، تشکیل شده‌اند. و شامل موارد زیر می‌باشند:


 

·                                 رسوبات اتوکلاستیک :
سنگهای ولکانوژیکی هستند که توسط برشی شدن در جای لاوا تشکیل شده‌اند.

 

·                                 رسوبات پیروکلاستیک – ریزشی :
این رسوبات به راحتی از طریق خرده‌های آتشفشانی خارج شده از یک مجرا یا یک شکاف ، بر اثر انفجار ماگماتیکی ، تشکیل می‌شوند.

 

·                                 رسوبات ولکانی کلاستیک – جریانی :
این رسوبات توسط انفجارات فورانی در محیط‌های خشکی ایجاد می‌شوند.

 

·                                 هیدروکلاستیک‌ها :
هنگامی که لاوای خارج شده ، با آب تماس پیدا کند، سرد شدن و خاموشی سریع ، باعث قطعه قطعه شدن لاوا می‌شود. این قطعات پس از حرکت در آب و دانه دانه شدن رسوبات هیدروکلاستیک را تشکیل می‌دهند.

 

·                                 رسوبات اپی کلاستیک :
رسوباتی هستند که از حرکت و ته نشست مجدد رسوبات ولکانی کلاستیک ایجاد شده‌اند.

اهمیت مطالعه سنگهای رسوبی

·                                 سنگهای رسوبی در ادوار گذشته زمین شناسی در محیطهای طبیعی متفاوتی که امروزه وجود دارد، رسوب کرده‌اند. مطالعه این محیطهای عهد حاظر و رسوبات و فرآیندهای آنها به درک بیشتر معادل قدیمی آنها کمک می‌کند.

 

·                                 دلایل زیادی برای مطالعه سنگهای رسوبی وجود دارد زیرا ارزش اقتصادی کانی‌ها و مواد موجود در آنها کم نمی‌باشد. سوخت‌های نفت و گاز از پختگی مواد آلی در رسوبات مشتق شده و سپس این مواد به یک سنگ مخزن مناسب ، که عمدتا یک سنگ رسوبی متخلخل است، مهاجرت می‌کند. ذغال ، سوخت فسیلی دیگری است که البته در توالی‌های رسوبی نیز وجود دارد. روشهای رسوب شناسی و سنگ شناسی به طور گسترده در پی جویی ذخایر جدید این منابع سوختی و سایر منابع طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنگهای رسوبی بیشتر آهن ، پتاس ، نمک و مصالح ساختمانی و بسیاری دیگر از مواد خام ضروری را تامین می‌کنند.

 

·                                 محیطها و فرآیندهای رسوبی و جغرافیای قدیمی و آب و هوای قدیمی ، همگی را می‌توان از مطالعه سنگهای رسوبی استنباط کرد. اینگونه مطالعات به شناسایی و درک تاریخ زمین شناسی زمین کمک فراوانی می‌کند. سنگهای رسوبی حاوی زندگی گذشته زمین ، به فرم فسیل‌ها هستند که اینها مفاهیم اصلی انطباق چینه شناسی در فازوزوئیک می‌باشند.


  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 19:41  توسط كريم نهتاني  | 

معجزات علمی قرآن

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

این هستی بزرگ و حیرت آور که حدی جلودار آن نیست کنکجکاوی انسان را در هر زمانی برانگیخته است. انسان می خواست و میخواهد بداند این هستی چگونه پدیدار شد و کجا و چه وقت به پایان میرسد و چه قوانینی در بین نظام دقیق آن حکم فرماست.

دانشمندان بسیاری در طول دوره های طولانی تحقیقات زیادی راجع به این موضوع انجام داده اند و نظریه های بسیاری در این باره ارائه شده است . در قرن 19اندیشه ی غالب این بود که هستی انتهایی ندارد و از موادی تشکیل شده که از ازل وجود داشته و تا ابد باقی می ماند.

این فکر نظر اصلی فلسفه ی مادی را تشکیل می داد  که از ازلی و ابدی بودن وجود دفاع می کرد و در همان هنگام، بودن خالقی برای این هستی را انکار می کرد.

فلسفه ی مادی فلسفه ای است که ماده را وجود مطلق می پندارد و هیچ چیز را جز این نمی پذیرد.

این فلسفه که در تارخ متداوم بوده از زمان یونانیان وجود داشته و در قرن 19 قوی شده و شهرت یافت و به فلسفه ی مادی کارل مارکس منجر گردید.

 

 

 

مادی گرایان در فلسفه ی الحادی مهمترین فلسفه را هستی بی نهایت در نظر گرفتند. برای مثال فیلسوف مادی جورج بولیدز را می بینیم که در کتابش – مبادی اولیه برای فلسفه – می گوید هستی چیزی خلق شده نیست …واگر هستی مخلوق باشد پس ضروری است که از طرف خدا در یک لحطه آفریده شده باشد.

وقتی که بولیدز ظهور هستی و خلق شدنش را بر اساس همان نظریه ی هستی بی نهایت و ساکن که در قرن نوزده غالب بوده انکار می کند، چنین تصوری را داشته که نظریه ای را در حال ارائه دادن است که علم هم  آن را ثابت کرده است. ولی تکنولوژی و علم در قرن بیست توسعه ی بسیاری یافتند و نظریه ی هستی ساکن را نابود کردند و آن را از ریشه در آوردند و حال که ما در قرن 21 هستیم میدانیم که هستی بدایتی داشته است.

ما میدانیم هستی در نتیجه انفجاری عظیم خلق شده که فیزیک جدید آن را با مشاهده ها و حساب و کتاب ها وتجربه های بسیار ثابت کرده است.

 

 

 

و امروزه این حقیقت توسط تمام اقشار علم مورد قبول  واقع شده واین اکتشافات در واقع انقلابی در علم محسوب می شود.

در سال 1929 دانشمند اختر شناس آمریکایی هابل در رصد خانه اش به اکتشافاتی دست یافت که که از مهمترین اکتشافات تاریخ بود.

هنگامی که او با تلسکوپی عظیم در آسمان دقت میکرده است، متوجه می شود که ستاره ها نور قرمزی را می فرستند که به طور فرضی با دوری ستاره متناسب است و این بدان معنا بود که آن ستاره از ما دور می شود .

در مشاهدات هابل طیف های ستارگان به سمت رنگ قرمز متمایل می شدند واین بدین معنی بود که ستارگان به طور دائم از ما در حال دور شدن هستند و این کشف صدایی گسترده در علم پدید آورد.

هابل چیز مهم دیگری را نیز کشف کرد و آن این بود که ستارگان و کهکشان ها تنها از ما دور نمی شوند بلکه در بین خود نیز در حال دور شدن هستند پس در این هستی که اشیا در حال دوری ازیکدیگر هستند فقط میتوانیم به این نتیجه برسیم که هستی توسعه و امتداد می یابد.

هستی هر چه توسعه بیابد فاصله ی اشیا هم از هم بیشتر و بیشتر می شود و این حقیقت قبل از هابل هم کشف شده است. در واقع آلبرت انشتین که از بزرگترین دانشمندان قرن بیستم به حساب می آید با حساب و کتاب هایی که در فیزیک نظری به دست آورده بود به نتیجه می رسد که هستی نمی تواند ساکن باشد ولی به دلیل این که با تفکر هستی ساکن مخالفت نکند که در آن موقع  تفکر غالب بوده اکتشاف خودش را کنار گذاشت. بعد گفت که این رفتارش بزرگترین اشتباهی بوده که مرتکب شده است.

حال میخواهیم بدانیم هستی در حال گسترش است یعنی چه؟

تا وقتی که هستی ما در حال گسترده شدن است پس ما اگر به عقب برگردیم به عنوان نتیجه ای منظقی به این حقیقت دست می یابیم که هستی از یک نقطه آغاز تشکیل شده و محاسبه ها نشان داده تمام جسمی که از هستی پدیدار شده در این نقطه متمرکز شده بوده که حجمی معادل صفر داشته . تمام هستی از انفجار این این نقطه پدیدار شده است.

به این انفجار که بدایت هستی را تشکیل داده انفجار بزرگ  و به این نظریه ، نظریه ی انفجار بزرگ گفته می شود.

حقیقت این است که گفتن از حجمی معادل صفر گفته ای نظری است که علم برای این که بتواند م

 

مفهوم عدم و نیستی را تعریف کند _که از خیال انسان فراتر است_ از تعبیر نقطه با حجم صفر

 استفاده می کند. در واقع مفهوم نقطه ای با حجم صفر یعنی همان نیستی یعنی این که هستی از نیست آفریده شده است.

 

این حقیقت بسیار بزرگ که علم در اواخر این قرن به آن رسیده، بیش از 14 قرن پیش به وسیله ی قرآن به ما بیان شده است.

« وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بى‏گمان ما [آسمان] را گستردیم (47) الذاریات »

نظریه ی انفجار بزرگ نشان داد که مواد موجود در هستی در کنار هم بودند سپس از هم گسسته شدند و این حقیقت را قرآن 14 قرن پیش زمانی که آگاهی های انسان از هستی بسیار کم بوده این گونه  بیان کرده:

« أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ

آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‏اى را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمى‏آورند (30) الانبیاء »

دانشمندان اخترشناسی که به فلسفه ی مادی معتقد بودند ، در برابر نظریه ی انفجار بزرگ مقاومت کردند و سعی کردند اندیشه ی هستی بی نهایت و ازلی را پایدار نگه دارند، اما نتوانستند.

رادینگتون یکی از فیزیکدانان مادی گرا می گوید: این نظریه که طبیعت ناگهانی ظهور کرده به نظرم شرم آور است.

فرد هویل – دانشمند انگلیسی- بیشتر از دانشمندان دیگر از نظریه ی انفجار بزرگ عصبی شد. او کسی بود که نظریه ی هستی مستقر و ساکن را ارئه داد. نظریه ای که شبیه نظریه های غالب در قرن نوزده بود و دقیقا مخالف نظریه ی انفجار بزرگ بود.

طرفداران این نظریه مدت زمانی طولانی در برابر نظریه ی انفجار بزرگ مقاومت کردند، ولی علم برضد آن ها عمل کرد.

در سال 1948جورج گامو گفت: اگر انفجار بزرگی وجود داشته پس ضروری است این انفجار تشعشعات نوری را از پس خود بر جای گذارد و نیز گفت که باید این تشعشعات در تمام نواحی

هستی به طور مساوی وجود داشته باشد.این گفته خیلی زود ثابت شد.در سال 1965 دو دانشمند به نام های “آرونو پنزیاس” و “رابرت ویلسون” این تشعشعات را هنگام یکی از آزمایشات خود کشف کردند و نام دورنمای انرژی تابشی (شعاع های هستی)  را برآن گذاشتند. زیرا مصدر آن

 

زمین نبوده، بلکه در تمام هستی منتشر شده  و نیز دریافتند که این تشعشعات، تشعشعات بازمانده

از دوره های اولیه ی انفجار بزرگ بوده است. این کشف سبب شد که هر دو جایزه ی نوبل را دریافت نمایند.

 

در سال 1989 سازمان ناسای آمریکا ماهواره ای را برای به دست آوردن اطلاعت در مورد همین پرتوهای هستی به فضا فرستاد. این ماهواره که بر آن نام کوب را گذاشتند، دارای دستگاه های به روز و حساسی بود و برای اندازه گیری تنها 8 دقیقه  زمان نیاز داشت تا حرف “پنزیاس” و “ویلسون” را اثبات و تشعشعات باقی مانده از انفجار بزرگ را کشف کند.

این کشف (که به آن بزرگترین کشف آسمانی در طول قرن ها  گفته شد) برهان و دلیلی بزرگ و واضح بر وقوع انفجار بزرگ بود.

دلیل مهم دیگر (درمورد وقوع انفجار بزرگ) مقدار هیدروژن و هلیم موجود در هستی است. در واقع مشخص شده که نسبت این دو گاز در حال حاضر با نسبتی که باید از آنها (با توجه به زمان فرضی سپری شده از انفجار بزرگ) وجود داشته باشد تطابق می کند.

دلیل دیگر بر وقوع انفجار بزرگ، وجود هیدروژن است. چرا که اگر هستی بدایتی نداشت، می بابیست تمام هیدروژن به هیلیم می سوخت.

تمام این دلایل واضح منجر به قبول عمومی نظریه ی انفجار بزرگ شد.

“فرد هویل” و “دنیس سیاما” که از نظریه هستی مستقر برای سالها دفاع کردند، درشرایط سختی افتاده بودند که از طریق تایید خود “سیاما” از نظریه ی انفجار بزرگ می توانیم آن را بفهمیم :

از نظریه ی هستی مستقر برای این که صحیح بوده دفاع نکردم، بلکه به دلیل “رغبت خودم برای صحیح بودنش” از آن دفاع کردم. اما بعد از این که دلایل تراکم مشخص شد برای ما نیز تبیین گشت که بازی تمام شده و باید نظریه ی هستی مستقر را رها کرد.

پروفوسور جورج آبل از دانشگاه کالیفرنیا به پیروزی نهایی نظریه ی انفجار بزرگ اشاره می کند و می گوید:

 

دلایل موجود در حال حاضر به این نکته اشاره می کند که هستی میلیارد ها سال قبل، از انفجار

بزرگی نشأت گرفته است. به همین دلیل دیگر برای ما چاره ای نمانده جز قبول “نظریه ی انفجار بزرگ”.

با پیروزی این نظریه  مفهوم ماده ی ازلی از بین رفت و مفهومی که اساس نظریه ی مادی را تشکیل می داد  به جزئی از تاریخ پیوست .

اما سوال این است که چه چیزی قبل از انفجار بزرگ وجود داشته و چه کسی است که هستی را از نیستی آفریده است؟

 

 بدون شک این سوال حقیقتی فلسفی را به ذهن انسان می آورد، همانگونه که “ادینگتون” در

 مورد آن گفت که حقیقتی شرم آور برای یاران فلسفه ی مادی بوده، زیرا که به وجود خالقی برای این هستی اشاره می کند.

 

فیلسوف ملحد معروف “انتونی فلو” در این باره می گوید :

اعتراف از جهت نفسانی به نفع انسان است، و من اعتراف می کنم که قطعا انفجار بزرگ چیزی بسیار شرم آور برای ملحدان بوده است. زیرا که علم، اندیشه ای را اثبات کرد که کتاب های دینی از آن دفاع می کردند. این اندیشه که هستی بدایتی داشته است.

###################################################

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را باور کن (عجایب پس از انفجار)

 

جورج گرین اشتاین می نویسد: هر بار که در دلایل دقت کردیم همواره با همان حقیقت رو به رو شدیم ، و آن این است که نیرویی فراتر از طبیعت در  پیدایش این هستی دخالت داشته است.

به استثنای کسانی که به الحاد به شکلی کورکورانه متمسک هستند، دانشمندان اکنون این را می پذیرند که هستی خالقی دارد، با قدرتی پایان ناپذیر. خالقی که هم ماده  و هم زمان را آفرید و از هر دوی آن ها منزه است (به عبارتی دیگر از زمان و مکان منزه است).

 

فیزیک دان آمریکایی هوگ روس می گوید: اگر ماده و زمان با هم در نتیجه ی انفجار بزرگی

پیدا شده باشند پس بر به وجود آورنده ی زمان و مکان لازم است که مستقل از آن دو باشد، و این به ما نشان می دهد که خالق، از همه ی ابعاد و اندازه گیری ها فراتر است.

انفجار بزرگ با فرو پاشی نقطه ای آغاز شد که ماده در آن متمرکز شده بود، آن هم با سرعتی بسیار زیاد. این ماده همه جا گسترده شد و کهکشان ها، ستارگان، خورشید، دنیا  و تمام اجرام آسمانی را به صورت متوازن و دارای نظامی زیبا آفرید. علاوه بر این قوانینی شکل گرفت که انسان آن قوانین را فیزیک نامید. قوانینی که درهمه جای هستی معتبر است و از زمان ظهورش قبل از 15 بیلیون سال تغییر نکرده و نظامی دقیق به وجود آورده که اگر تنها 1میلی متر نظم آن به هم بخورد، همه چیز دچار اختلال می شود.

ما می دانیم انفجار ها فقط خرابی به باور می آورند و نظام اولیه را مختل می کنند . حال اگر ببینیم که پس از انفجاری نظامی دقیق بر جای مانده، معنای آن این است که پشت آن دخالتی غیر معمول و فوق طبیعی وجود داشته،  دخالتی که تمام ذرات ماده ای پراکنده را تحت سیطره ای زیبا و در بین نظامی هماهنگ و متوازن جمع کرده است.

 

“فرد هویل” که سال ها نسبت به نظریه ی انفجار بزرگ ( بیگ بنگ) اعتراض کرد، نهایتا این

موضع را پذیرفت و گفت: نظریه ی انفجار بزرگ می گوید که هستی در نتیجه ی انفجاری بزرگ شکل گرفته ، ولی ما میدانیم که هر انفجاری ماده را پراکنده می کند آن هم بدون هیچ نظمی،

 

ولی بیگ بنگ عکس این را انجام داد، به شکلی که پر از راز است. یعنی این که ماده را با هم

رای تشکیل کهکشان ها جمع کرد.

 و شکی نیست که اگر نظامی دقیق در نتیجه ی بیگ بنگ رخ داده باشد، پس باید دخالتی الهی در هر لحظه از لحظات این انفجار بزرگ موجود باشد. از طرف دیگر پیدایش زمین بسیار شگفت انگیز است؛ سیاره ای که مناسب زیستن است و غیر ممکن است که همه شرایط لازم برای قابل حیات بودن سیاره ی ما در نتیجه ی تصادفات پراکنده باشد.

فیزیک دان نظری پروفیسور “پاول دیویس” تحقیقاتی در زمینه ی سرعت پراکنده شدن هستی انجام داد و فهمید که این سرعت به اندازه ای دقیق است که عقل آن را باور نمی کند. او میگوید: محاسبات نشان می دهد که سرعت گسترده شدن هستی در سیری حرکت می کند که باورش سخت است، به نحوی که اگر گسترده شدن هستی ذره ای آهسته تر از سرعت فعلی آن بود، به سمت خرابی داخلی در نتیجه ی جاذبه می رفت و اگر این سرعت ذره ای بیشتر از سرعت فعلی

 

آن بود، ماده ی هستی و خود هستی پراکنده می شد. و اگر سرعت انفجار از سرعت فعلی به

اندازه ی “یک به روی ده به توان هیجده” (0.000000000000000001) متفاوت بود، این کافی بود تا توازن لازم مختل گردد. پس انفجار بزرگ انفجاری معمولی نیست بلکه کاری حساب شده از تمامی جهات و بسیار منظم است.

 

“استیفان هاوکینگ” فیزیک دان مشهور در کتاب تاریخ مختصر زمان می گوید: توازن های موجود در هستی بر اساس محاسباتی دقیق بنا شده و فراتر از آن است که ما توان درک آن را داشته باشیم. و در مورد سرعت گسترش هستی می گوید: سرعت گسترش هستی سرعتی بسیار باور نکردنی است، تا اندازه ای که اگر در ثانیه ی اول انفجار، این سرعت از “یک به روی ده به توان پانزده” (0.000000000000001) کمتر بود هستی به دور خود خراب می شد، قبل از این که به وضع امروزی اش برسد.

“پاول دیویس” توازن لازم این هستی را شرح می دهد و می گوید: بسیار سخت است که عقل مدرکی را انکار کند که بنیه ی این هستی را آفریده و مبتنی بر محاسبات بسیار حساس است. این ارقام بسیار دقیق که در اصل موازنات هستی وجود دارد دلیلی بسیار قوی بر وجود تصمیمی در ضمن هستی است.

در مورد این حقیقت دانشمند اختر شناس  “جورج گرین اشتاین” می نویسد: هر بار که در دلایل دقت کردیم همواره با همان حقیقت رو به رو شدیم که قدرتی دانا و فوق طبیعی در  پیدایش این هستی دخالت داشته است.

 

اگر ما در نظام دقیق هستی تأمل کنیم می بینیم که پیدایش هستی و توازن موجود  و عمل منظم آن خیلی پیچیده است، به نحوی که نمی توان با تصادفات توصیفش کرد.

 

بدین معنا که کاملا غیر ممکن است پیدایش تمام این نظام دقیق و توازن حساس آن در پشت انفجاری حیرت آور، در نتیجه ی تصادفاتی کورکورانه باشد.

و پیدایش این نظام بعد از انفجاری بزرگ غیر ممکن است مگر در نتیجه ی خلقتی با نیروی ماورای طبیعت.

این نظام دلالت بر وجود خالقی دارد که هستی را از نیستی آفرید و خلقتش را با تمام دقت نظم بخشید  و او الله، پروردگار جهانیان است.

و صلی الله علی خاتم انبیاء و المرسلین و الحمد لله رب العالمین و لا اله الا هو الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

نسبت مساحت دریاها با خشکیها 

امروز منطبق است . در زمان نزول قرآن کریم هنوز قاره ها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است و همانطور که اطلاع دارید قاره آمریکا در قرن (5) کشف شده است . در آیات قرآن جمعا (13) بار از کلمه خشکی (بریابس) و (32) بار از کلمه دریا یاد شده است . یعنی نسبت دریا 45 / 32  و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% وخشکی 29% محاسبه میشود که با محاسبات علمی امروز مطاقبت دارد . این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته کاپیوترهای مدرن و با استفاده از عکسهای فضاییبدست آورده همانطوری که مشاهده می کنید در لا به لای آیات قرآن مجید که (14) قرن پیش نازل شده است مندرج است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفجار عظیمی در فاصله درو از منظومه ی شمسی ما رخ داد که شرکت فضاپیمایی ناسا از این

 

واقعه با تلسکوپهای قدرتمند عکس برداری کرد!
این اتفاق در سال ۱۹۹۹ /۲۰۰۰به حقیقت پیوست....در حالی که خدا ۱۴۰۰ سال پیش در مورد آن در سوره ی مبارکه ی الرحمن ذکر کرده بود!این عکس برداری ( ناسا NASA ) توسط تلسکوپ فضاپیماهایی (سحابه چشمان گربه) به انجام رسید که در مورد انفجار ستارگانی بود که بیش از ۳۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشت.NASA نام این انفجار عظیم را ( انفجار گل رز سرخ)گذاشتند. جالب اینجا بود که این نام با نامی که خدا برای این انفجار سحابه ای انتخاب کرده بود یکی بود!این نام مطابق بود با نامی که خداوند در سوره ی الرحمن اشاره کرده بود!

معنی ۲ آیه از سوره ی الرحمن:سوره ی ۵۵

کدامیک از شگفتی های پروردگارتان را می توانید انکار کنید؟
هنگامی که آسمان از هم پاشیده شود و مانند گل رز گلگون شود.
کدامیک از شگفتی های پروردگارتان را می توانید انکار کنید؟

 

 

جداشدن آسمانها و زمین- تائید تئوری انفجار بزرگ (The Big Bang )

خدای متعال درقرآن کریم میفرماید:

 أولم یر الذین کفروا أن السموت والأرض کانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء کل شیء حی أفلا یؤمنون

 آیا کافران درک نمی کنند که آسمان و زمین در آغاز به صورت یک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختیم تا موجودیت پیدا کند؟ و هر چیز زنده ای را از آب به وجود آوردیم. آیا ایمان می آورند؟

  Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe

 

در آیه فوق خدای متعال به انفجار اولیه ای که بااراده او باعث ایجاد اسمانها و زمین شد اشاره می فرماید. چگونه در زمانی که هیچگونه دانشی بجز خرافات درمورد نحوه بوجود آمدن کائنات وجود نداشت میتوان تصورنمود که بشری یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم رابرجهان آشکارسازد؟ نه هر گز. این آیه سخن یک انسان نبود که صفحه ای از قرآن عظیم را زینت داد.  قرآن بجز کلام آن دانای بی ابتدا و بی انتها نیست.

 

(3) از یک توده گازی شکل تا آسمانها و زمین  

در سوره ای که بنام دخان یعنی گاز نامیده شده است خدای متعال اشاره به مرحله ابتدائی پیدایش آسمانها و زمین کرده میفرماید:

 

 ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین

  سپس او به آسمان پرداخت، هنگامی که هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمین گفت: "به وجود بیایید، خواسته یا ناخواسته." آنها گفتند: "ما با میل و رغبت می آییم".

Then He turned to the sky, when it was still gas, and said to it, and to the earth, "Come into existence, willingly or unwillingly." They said, "We come willingly."

تصویر زیر ستاره ای جدید را در حال شکل گیری از گاز و غبار (نبولاNebula )،  از بقایای گازی که منشاء پیدایش کل جهان بوده است نشان می دهد.

 

 

 

 

 

Source: The Space Atlas, Heather and Henbest, p. 50.

 

 

 در عکس زیر سحاب لاگون (Lagoon Nebula) را می بینیم که ابری از گاز و غبار با قطری معادل 60 سال نوری است.

 

 

Source: Horizons, Exploring the Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.

 

همانطوری که در اشکال فوق نشانداده شده است علم امروزثابت کرده است که ستارگان آسمانی از انقباض تودههای عظیم گاز بوجود می آیند، پدیده ای که در قرآن بوضوح برآن در آیه فوق اشاره شده است.

 

همانطوری که علم نجوم ثابت کرده است و امروز بصورت یکی از بد یهیات حتی در مدارس ابتدایی هم تدریس میشود ماه و خورشید در مدارهای خاصی شناورند. چنیین دانشی هرگز در هزارو چهارصد سال پیش در بین جوامع بشری مطرح نبود.  اما در کتاب خدای تعالی در سوره یسین بصراحت بگردش ماه وخورشید در مدارهای تعیین شده اشاره شده است:

 لا الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر ولا الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون

 خورشید هرگز به ماه نمی رسد- شب و روز هرگز منحرف نمی شوند- هر یک از آنها در مدار خود شناور است.

 

 

 

 (6) ترتیب شب و روز 

پروردگار هستی در سوره مبارک الرحمن آیه 17 در قرآن مجید و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند:

  رب المشرقین ورب المغربین

 پروردگار دو مشرق و دو مغرب.

 

 حتى إذا جاءنا قال یلیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین

 

 

 هنگامی که او نزد ما بیاید، خواهد گفت: "آه، کاش میان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود.

 

چه همزاد بیچاره کننده ای"!

اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه آن است که، بر خلاف مفروضات آمیخه با خرافات زمان پیامبر اسلام، زمین مسطح نیست بلکه کروی شکل است. اگر این آیه را بهمراه آیه 30 سوره مبارک النازرات مطالعه کنیم کروی (تخم مرغی شکل) بودن زمین و ترتیب شب و روز(دو مشرق و دو مغرب) در نیمکرههای آن کاملا مشخص می گردد:

 والأرض بعد ذلک دحیها

 او زمین را تخم مرغی شکل ساخت. 

 

(7)  گسترش جهان هستی  

فرضیه اثبات شده گسترش آسمانها یکی از یافته های مهم علمی در قرن بیستم بود که خدای متعال با صراحت آنرا در قرآن بیان فرموده است.

 

 

 والسماء بنینها بأیید وإنا لموسعون

  ما آسمان را با دست های خود بنا کردیم و ما به توسعه آن ادامه خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوه ها در قرآن 

 

فقط بخش کوچکی ازحجم کوهها در سطح زمین قرار دارند وقابل رویت می باشند.  پایه ها و ریشه های کوهها گاه کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهایی عظیم در داخل زمین فرورفته است.  این یافته علمی زمین شناسان که تا چند دهه پیش برای انسانها پوشیده بود در قرآن کریم بنحو مطلوبی بوضوح توسط خالق آسمانها و زمین بیان گردیده است:

 والجبال أوتادا

 و کوه ها را همچون میخهایی (بناکرد)؟ 

همانطوری که درتصویرزیر دیده می شود، کوه ها ریشه های عمیقی دارند که همچون میخهایی در زمین فرو رفته اند.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 20:10  توسط كريم نهتاني  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 17:55  توسط كريم نهتاني  |